Home About Browse Search
Svenska


Dooley, Montagu James, 2021. The benefits and detriments of non-native plants in urban environments. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

The increased amount of plant introductions in recent decades has led to an elevated concern for the detrimental
impacts that non-native species can cause to recipient ecosystems. Simultaneously, a necessity for sustainable
plant material better adapted to city environments has been recognized. The aim of this study was to document
and discuss the primary benefits and detriments to using non-native plant material in urban environments, as well
as researching how modern controlled plant introductions are conducted. The primary method of research was by
literature review. Additionally, advice was sought from horticultural experts Henrik Sjöman, researcher within
plant technology and species introduction and Patrick Bellan, lecturer at SLUs department of landscape
architecture and urban planning. Both actively researching non-native plant introduction, urban planning and
biodiversity. Comparisons were made between the benefits and negative impacts of non-native plant species.
The paucity of native Scandinavian plant species means that use of non-native species is a necessity if the
benefits attained from urban vegetation are to be fully experienced. However, due to the unpredictability of a
species behavior in a new environment, rigorous testing must be made before any introduction is released on the
environment to reduce the risk of negative ecological impact.

,

Den ökade mängden växtintroduktioner under de senaste decennierna har lett till en ökad oro för de skadliga
effekterna som icke-inhemska arter kan orsaka till de ekosystem de introduceras till. Samtidigt har behovet för
hållbart växtmaterial mer lämpligt anpassat till städers klimat blivit uppmärksammat. Syftet med denna studie
var att dokumentera och diskutera de främsta för- och nackdelarna med användandet av icke-inhemskt
växtmaterial i stadsmiljöer, samt undersöka hur kontrollerade växtintroduktioner genomförs i modern tid. Den
primära forskningsmetoden var genom litteraturstudie. Vidare söktes råd från odlingsexperter Henrik Sjöman,
forskare inom växtteknik och artintroductioner, och Patrick Bellan, adjunkt på SLU:s intuition för
landskapsarkitektur och planering. Båda forskar aktivt inom artintroduktioner, stadsplanering och biologisk
mångfald. Jämförelser gjordes mellan fördelarna och negativa konsekvenserna av icke-inhemskt växtmaterial.
Bristen på inhemska arter i Skandinavien innebär att icke-inhemskt växtmaterial är en nödvändighet om
människor ska kunna dra nytta från stadsväxtlighet fullt ut. På grund av oförutsägbarheten av en ny arts beteende
i en ny miljö måste noggranna tester genomföras innan en art introduceras för att minska risken för negativ
ekologisk påverkan.

Main title:The benefits and detriments of non-native plants in urban environments
Authors:Dooley, Montagu James
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban planning, ecology, ecosystem services, exotic, native, invasive
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:18 Mar 2022 09:18
Metadata Last Modified:19 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics