Home About Browse Search
Svenska


Sahlin, Leo, 2021. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det här arbetet undersöker hur urbana gräsytor kan omvandlas till urbana ängar och hur den
biologiska mångfalden i urbana miljöer påverkas av olika typer av anläggning och skötsel av
urbana ängar. Arbetet undersöker även möjligheterna med att ta vara på klippet från urbana ängar
till produktion av biogas. Genom en litteraturstudie undersöks först den traditionella ängen, dess
sammansättning och historik. Därefter undersöks den urbana ängen och den biologiska mångfald
som kan kopplas till den, och de olika sätt man kan anlägga och sköta den urbana ängen så att den
biologiska mångfalden gynnas.
I litteraturstudien undersöks även biogas, vad det är, hur det fungerar samt hur man kan använda
urbant ängsgräs till biogasproduktion. Därefter följer diskussionen där det diskuteras om det går
att kombinera urbana ängar med biogasframställning, samt de möjligheter och utmaningar som
finns inom området. Trots att många biogasanläggningar teoretiskt sett kan ta emot klippet genom
smärre förändringar av anläggningen så är det få kommuner och biogasanläggningar som i nuläget
tillämpar tekniken. Det finns dock incitament för vidare utveckling inom området. Några viktiga
slutsatser för arbetet är att det går att öka den biologiska mångfalden i urbana miljöer genom
anläggande och skötsel av urbana ängar och att det finns möjligheter att kombinera skötseln av
urbana ängar med biogasutvinning av klippet.

,

This paper examines how urban lawns could be transformed into urban meadows and how
biodiversity in urban environments is affected by different types of construction and management
of urban meadows. This paper also examines the possibilities of taking advantage of the cutting
from urban meadows for production of biogas. The literature study first examines the traditional
meadow, its composition and history. Next, the urban meadow and the biodiversity that can be
linked to it are examined, and the different ways in which the urban meadow can be constructed
and managed for the maximum gain in biological diversity.
The literature study also examines biogas, what it is, how it works and how you can use urban
meadow cuttings for biogas production. This is followed by the discussion about whether it is
possible to combine urban meadows with biogas production and the opportunities and challenges
that exist in that area. Even though many biogas plants could receive the cuttings with relatively
small changes of the plant, not many municipalities and biogas plant are practicing this technique.
However, there are incentives for further development in the area. Some important conclusions are
that it is possible to increase the biological diversity in urban environments through the
construction and management of urban meadows, and that it is possible to combine the
management of urban meadows with biogas production of the cuttings.

Main title:Den urbana ängen
Subtitle:en källa till biologisk mångfald och biogas
Authors:Sahlin, Leo
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban äng, biologisk mångfald, biogas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2021 12:03
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:16

Repository Staff Only: item control page