Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Fredrik, 2004. Byggnads- och investeringskostnader : robotmjölkning eller konventionell mjölkning?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This project is based on my fathers farm which lays outside Löberöd, twenty kilometres south
of Eslöv in Skåne.
While my family for some time have thought about building a new milkingstable with
AMS(Automatic milking system) I decided to compare the AMS with a conventional
milkingstable. We are abit concerned about how many cows we should have in the new
stable. Because of that I calculated with two different number of cows.
I have compared three different types of milking stables:
One alternative is 180 cows milked in a double eigth hearing bone milking stable.
The second alternative is 128 cows milked with two DeLaval VMS-robots.
The third alternative is 171 cows milked with three DeLaval VMS-robots.
One salesman from DeLaval and one salesman from A-betong helped me to get marketprices
on the milkingrobots, building, ventilation and prices on all the concrete. In all the costs
labour is included.
The rest of the costs are calculated in a softwareprogram called K-data 03 which is a program
with predicted costs. The calulations from the program showed that the price in the milkingpit
system was 51 000 sek per cow. The stable with two milkingrobots the price per cow was 72
000 sek and in the three-robotsystem the price per cow was 62 000 sek.
While I got prices from professional salesmen in the business I am pretty sure that the prices
are correct. The prices from K-data are predicted and it is the first time I am using this
program, therefor these costs may be a bit high or a bit low. But the purpose with this project
is to compare the different buildingcosts with each other and not what each building will cost.
The calculations shows that if you only look at the economic part it is hard to motivate the
volontary milking sysem. You have to count on other aspects as better workingenvironment,
timespare and social aspects. But it is only the timespare you can count in money. The
productionscost in the three robotsystem was 0,44 sek per litres, in the two robotsystem 0,48
sek and in the stable with the milking pit one litres milk cost 0,40 sek.

,

Detta examens arbete grundar sig på min fars gård som ligger utanför Löberöd, två mil söder
om Eslöv i Skåne.
Eftersom min familj en längre tid funderat på att bygga ett nytt stall för mjölkkorna, så tyckte
jag att det skulle vara intressant att jämföra byggnadskostnaden för det system som vi är
intresserade av, med andra system. Jag jämför AMS mjölkning (Automatic Milking System)
med mjölkning i ett konventionellt stall. Då det råder osäkerhet hur stort djurantal det ska
byggas till så jämförs dessutom två AMS system, med olika stort djurantal med varandra.
Detta för att kunna se hur mycket man kan sänka kostnaderna per koplats vid ett större
koantal.
.
De alternativ som jämförs är ett stall med 180 kor i lösdrift som mjölkas i en dubbel 8
fiskbens grop, ett stall med 120 kor med två stycken DeLaval VMS-robotar, och det sista är
ett stall med 171 kor som mjölkas av tre stycken DeLaval robotar.
Till min hjälp för att komma fram till byggkostnaderna har jag kontaktat en försäljare på
DeLaval och en försäljare på A-betong, som har gett mig priser på många av de kostnader
som kommer att uppstå vid bygget. De priser som jag har fått av försäljarna är på robotarna
respektive mjölkgropen och på själva byggnaden med väggar, tak, naturlig ventilation, spalt
samt all övrig gjutning och betong. Samtliga kostnader är inklusive arbete.
Övriga kostnader har jag beräknat i K-data 03 som är ett kostnadsberäknings program med
inlagda schablon-mässiga kostnader. Av detta kom jag fram till att byggkostnaden för stallet
med mjölkgrop kommer att hamna på 51 000 kr per koplats. Stallarna med två respektive tre
robotar hamnade prislappen på 72 000 kr respektive 62 000 kr per koplats
Eftersom jag har fått priser av försäljare som sysslar med detta på heltid så tror jag dessa
stämmer ganska väl. Då kostnader som beräknats i K-data är schablonmässiga, och det
dessutom är första gången jag beräknar kostnader på ett sådant här stort bygge så ska dessa
siffror tas med viss försiktighet. Men eftersom jag fått riktiga priser på de största kostnaderna
så tror jag att sett över det hela så stämmer det ganska hyfsat. Dock så är det främsta syftet
med arbetet att jämföra byggkostnaderna med varandra och inte hur mycket bygget kommer
att kosta.
Kalkylerna visar att om man bara tittar på den ekonomiska aspekten så är det svårt att
motivera varför man ska välja AMS. Man måste räkna med andra aspekter som till exempel
bättre arbetsmiljö, arbetstidsbesparing och sociala värderingar. Arbetsmiljö och sociala
värderingar går inte att räkna på men däremot så har jag räknat på arbetskostnaderna i
stallarna. Jag kom fram till att arbetskostnaden är 44 öre per liter mjölk i tre robotstallet, i två
robotstallet 48 öre och i stallet med mjölkgrop 40 öre per liter mjölk.

Main title:Byggnads- och investeringskostnader
Subtitle:robotmjölkning eller konventionell mjölkning?
Authors:Larsson, Fredrik
Supervisor:Sällvik, Krister
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:31
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mjölkkor, ekonomiska aspekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 07:52
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics