Home About Browse Search
Svenska


Lennernäs, Martin, 2017. Dagvattenhantering : förslag på fördröjande och renande åtgärder för torgmiljöer i stenstaden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
9MB

Abstract

Tänk om vi kunde designa städer så att de materiella skadorna vid extrema skyfall blev mindre? Tänk om vi kunde designa städer så att färre äldre dog vid värmeböljor? Tänk om vi kunde designa städer så att vi skapade fler livsmiljöer för djur innanför staden och förstörde färre livsmiljöer för djur utanför staden? Tänk om vi kunde designa städer som var mer estetiskt tilltalande, innehöll fler tilltalande mötesplatser och hade ett behagligare sommarklimat?
Urbanisering är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljöer. Det finns ekonomiska och ekologiska fördelar med att förtäta städer. Människor kan ta sig fram till fots och på cykel istället för att vara beroende av bil eller kollektivtrafik. Värdefull natur utanför staden kan sparas istället för att exploateras och ofta finns kostsamma investeringar i infrastruktur redan på plats. Förtätningen skapar också utmaningar. Andelen grönyta i människors närområde riskerar att minska på bekostnad av en ökad andel hårdgjorda ytor. Förhöjda översvämningsrisker och ett varmare stadsklimat är exempel på två konsekvenser. Samtidigt ger ett större befolkningsunderlag per ytenhet ett större underlag som kan finansiera grön-blå lösningar som kommer samhällsmedborgarna och naturen till gagn.
I detta examensarbete tittar jag närmare på hur vi i en torgmiljö i stenstaden kan efterlikna naturen för att minska de negativa effekterna av de kraftiga skyfall som spås bli allt vanligare och de skyfallsrelaterade utmaningar som förtätning medför. Baserat på en litteraturstudie om frågor relaterade till regn och dagvattenhantering analyserar jag en torgmiljö i Malmö. Baserat på analysen skapar ger jag förslag på lösningar för att fördröja dagvattnet nära källan. Detta torg är S:t Knuts Torg i Malmö. Dagvattenhantering för minskad översvämningsrisk och minskad belastning på recipienten är uppsatsens fokus men hänsyn tas även till de andra fördelar som grön-blå strukturer medför.
Resultatet visar att det finns goda möjligheter att hantera dagvatten på ett sätt som kombinerar olika typer av värden såsom renare vatten till recipienten, minskad risk för översvämning inne i städerna, minskat tryck på befintliga VA-system och ett behagligare stadsklimat. Förutsättningarna för att lyckas beror både på naturvetenskapliga, tekniska och organisatoriska aspekter.

Main title:Dagvattenhantering
Subtitle:förslag på fördröjande och renande åtgärder för torgmiljöer i stenstaden
Authors:Lennernäs, Martin
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biofilter, dagvattenhantering, regnbädd, klimatanpassning, avrinning, regn, översvämning, översvämningsrisk, fördröjning, stenstad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 07:45
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics