Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Jonas and Gunnarsson, Karl-Anders, 2005. Samarbete mellan lantbruksföretag : möjligheter och problem. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
131kB

Abstract

Nowadays, cooperation is necessary and this study tries to illuminate the possibilities and problems about cooperation in fiction between 7 small/midsize farms in Skåne. Conventional Farming is done with grain and sugarbeets as specialization. Calculation of machine costs have been done and compared in the study, both for the farms in thorough and the fictitious operation companies. Business ratios as depreciation/ha, interest/ha and maintenance/ha have been calculated.
In this essay we present a proposal about how a practical implementation can be done. In the proposal there is an example how the distribution of work can be done. Our study also shows that cooperation gives better opportunities if you want to continue doing conventional farming.
The social part also has been treated. Many families are divided both physical and mental because of high charge of work. Cooperation gives possibilities to reduce the individual worktime.

,

Samarbete ligger i tiden. I detta arbete försöker vi belysa möjligheter och problem vad gäller ett fiktivt samarbete mellan 7 små/medelstora lantbruk i Skåne. Gårdarna bedriver konventionell växtodling med inriktning på spannmål och sockerbetor. I fallstudien har beräkning av maskinkostnader gjorts och jämförts, både för de ingående gårdarna och för de fiktiva driftsbolagen. Nyckeltal såsom avskrivning/ha, ränta/ha samt underhåll/ha har beräknats.
I arbetet ges förslag på hur ett praktiskt genomförande kan gå till. I detta förslag ingår t.ex. hur arbetsfördelningen kan ske. Vårt examensarbete visar också att samarbete ger bättre möjligheter om du vill fortsätta driva konventionell växtodling.
Även den sociala delen har behandlats. Många familjer splittras (både fysiskt och psykiskt) bland annat på grund av för hög arbetsbelastning. I ett samarbete ges stora möjligheter att minska den individuella arbetstiden.

Main title:Samarbete mellan lantbruksföretag
Subtitle:möjligheter och problem
Authors:Gustafsson, Jonas and Gunnarsson, Karl-Anders
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:21
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samarbete, maskiner, växtodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7396
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7396
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:51
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:51

Repository Staff Only: item control page