Home About Browse Search
Svenska


Hedborn, Anton, 2019. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
372kB

Abstract

Naturbaserade lösningar är medel för att mildra samhällens påverkan på omkringliggande landskap samt att klimatanpassa urbana miljöer för kommande klimatförändringar. De är multifunktionella och kan komma med sidvinster över flera samhälleliga utmaningar, vilket anses vara dess styrka. Urbana miljöer står inför flera utmaningar i följd av en ökad urbanisering och klimatförändringar. För att tillämpa naturbaserade lösningar på bästa sätt så krävs förståelse i den urbana naturen, hur olika flöden färdas i det urbana landskapet och hur det påverkar omkringliggande landskap. Detta arbete kommer till en början undersöka det urbana landskapet med fokus på luftflöde, vattenhantering och markegenskaper, för att sedan utveckla konceptet naturbaserade lösningar. Arbetet har gjorts genom litteraturstudier av vetenskapliga källor.

,

Nature-based solutions are means to reduce the impact of society on nearby landscapes and to adjust urban areas to climate change. They are multifunctional and come with profits spanning over different societal challenges, which is considered to be the strength of the concept. Urban areas stands before different challenges that comes from the increasing urbanization and climate change. To apply nature-based solutions in the best way possible it requires a deeper understanding in the nature of urban areas, how different flows voyage in the urban landscape and how it affects the surrounding areas. This work will at first go in on what makes the urban landscape with focus on airflow, water management and soil property’s, to later elaborate the concept of nature-based solutions. This work has be a literature study, with material of certified scientific sources.

Main title:Rusta staden med naturen som förebild
Subtitle:en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön
Authors:Hedborn, Anton
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster, klimatanpassning, klimatbegränsning, klimatförändringar, urbana miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2019 08:14
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics