Home About Browse Search
Svenska


Lind, Jenny, 2021. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. Gårdar som saknar naturlig växtlighet är också ofta solutsatta vilket gör att barn på dessa gårdar under varma dagar hålls inomhus vilket minskar möjligheten till utevistelse. I det här arbetet undersöks hur tiden spenderad ute varierar mellan olika förskolor samt vilka potentiella faktorer som kan påverka detta. I arbetet undersöks också hur barns utevistelse och lek påverkas av platsens förutsättningar och andra omgivande faktorer samt vilka utmaningar förskolor har vilkas utevistelse är förlagdtill allmänna platser.

Metoder
Under 2017 genomfördes undersökningar på sju förskolor i Göteborgs Stad. På två av förskolorna genomfördes observationer under barnens utevistelse och lek. Loggnoteringar där plats, tid och antal utevistelser registrerades på 12 avdelningar fördelat på fem förskolor.

Resultat
Denna undersökning indikerar att frekvens och längd på utevistelsen påverkas av gårdens kvaliteter. Saknas egen gård tycks utevistelserna bli kortare och färre. Är gården väldigt begränsad tycks även detta påverka längd på utevistelse. I vissa fall kan förskollärare känna ett behov av att dela upp utevistelsen för att minska antal barn ute samtidigt vilket medför begränsningar i möjlighet till utevistelse. Den upplevda rörigheten på gården och lärarnas känsla av förlorad kontroll tycks påverkas av gårdens utformning. Upplevda farliga platser och platta gårdar där alla barn är ”på varandra” kan påverka längden på utevistelsen negativt. Förskollärarnas roll och inställning tycks tillsammans med utformning av utemiljön ha stark påverkan på mängden utevistelse och utevistelsen i sig. De utförda observationerna visar att barnens lek påverkas av platsen i hög grad. Spännande och utmanande miljöer blir en del i barnens lek och barnens möjligheter till variation styrs av möjligheterna som platsen erbjuder. På en plats där få eller inga utmaningar erbjuds leker barnen mindre fysiskt krävande lekar och lekar som har få interaktioner med miljön.
För förskolor utan egen gård finns många utmaningar. Avsaknaden av den trygga platsen en gård innebär ställer högre krav på barnen. Det ställer också högre krav på fungerande rutiner för att få utflykterna att fungera. Det innebär också att förskolan inte har en given plats utan får anpassa sig efter eventuell trängsel och förändringar i staden.

,

The aim of this thesis is to study which factors affect the outdoor stay in preschools and children’s play when outside. Previous studies show that outdoor activities are important to children’s health and well-being. The studies mentioned have also shown the positive effects of spacious preschool yards with trees, shrubbery and varied topography on children’s physical activity. Preschool yards lacking natural vegetation are often more exposed to the sun and children are therefore kept indoors when it gets too hot outside.Another focus in this thesis was to investigate whether time spent outside differed between preschools and to find what factors may have an impact on the results. In addition the effects of the outdoor environment on children’s play was explored, as well as which challenges were faced by preschools without a yard.

Methods
In 2017 studies were carried out on seven preschools within Gothenburg city. In two of the preschools observations were made on children’s play during their outdoor stay. The other five preschools contributed notes of time, place and frequency of their outdoor stay.

Results
The conducted study indicates that the frequency and length of the outdoor stay are affected by the qualities of the outdoor environment. In a preschool lacking its own yard it appears the outdoor stay becomes shorter and less frequent. It also seems the time and frequency are affected by the spaciousness of the outdoor environment. In some cases, the teachers felt a need to separate the groups of children during the outdoor stay, resulting in limitations of time spent outdoors. The crowdedness in the yard and the lack of control experienced by teachers seem to be affected by the yard's design. Places that were perceived as dangerous along with open flat surfaces where children play close together, making observing them difficult, can affect the length of the outdoor stay in a negative way. The observations show that children’s play is greatly affected by the environment. Exciting and challenging environments become part of the game and the children’s possibilities of variations in their games are dependent on the possibilities the environment offers. The children play less physically active games and interact less with the environment in places where challenges are few or none existent. Preschools lacking their own yard face many challenges. Without the safe place, offered by a preschool’s own yard, higher demands are out on the children. If the outdoor stay must be located in a public area not adjacent to the preschools more set routines are required to enable outdoor stay. The lack of a yard also means that a place for the outdoor stay is never certain, forcing the preschool staff to adapt to any upcoming crowdedness or changes which may occur within the city.

Main title:Utevistelse på förskolan
Subtitle:hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer
Authors:Lind, Jenny
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Mellqvist, Helena and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:friyta, förskola, förskolegård, barn, utevistelse, lek, utflykt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2021 06:19
Metadata Last Modified:18 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics