Home About Browse Search
Svenska


Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Friluftsliv innebär olika aktiviteter ute i naturen som till exempel ridning, cykling, vandring, löpning, jakt eller att plocka bär och svamp. Ibland uppstår det konflikter i samband med friluftsliv. Det är i situationer där människor och naturen ska samspela om ett område eller där olika intressegrupper vill nyttja samma plats. Resultatet från insamlat material är att konflikter kan uppstå när markägare inte blir involverade i planeringen i ett tidigt skede, när olika intressegrupper använder samma led, när det finns olika önskemål på upplevelser, när olika människor stöter på varandra, när natur- och kulturområden utsätts för ett oönskat slitage, när allemansrätten överutnyttjas eller inte följs, när det blir tvister om pengar, när det finns en brist av förståelse och respekt för varandra samt när stigar ligger på fel plats. Slutsatsen är att planerare kan designa, planera och sköta landskapet hållbart genom att se problematik från ett bredare perspektiv men även genom att skapa en bättre förståelse för vad målgrupper önskar och förväntar sig. Att planera hållbart, att involvera markägare i ett tidigt skede och att ta hjälp av olika kompetenser kan minska konflikter i framtiden och leda till en balans mellan människor och natur. Balansen kan även upprätthållas genom att jobba med de globala målen, samla in data över området och bygga hållbart. Genom att sätta sig in i ämnet, kommunicera och samarbete kan planeringen ske mer hållbart, en balans kan skapas mellan människa och naturen och resurser kan lämnas till nästa generations behov.

,

Outdoor recreation involves various activities out in nature as riding, cycling, hiking, running, hunting or picking berries and mushrooms. Sometimes conflicts arise in connection with outdoor recreation. It is in situations where people and nature must interact within an area or where different interest groups want to use the same place. The result from collected material is that conflicts can arise when landowners do not get involved in planning at an early stage, when different interest groups use the same trail, when there are different expectation, when different people meet, when nature and cultural landscape wear off unwanted, when the right of public access is overused or not followed, when there are conflicts about money, when there is a lack of understanding and respect for each other and when trails are placed wrong. The conclusion is that planners can design, plan and manage the landscape sustainably by seeing problems from a broader perspective, but also by creating a better understanding of what the target groups wish and expect. Planning sustainably, involving landowners at an early stage and using various skills can reduce conflicts in the future and lead to a balance between people and nature. The balance can also be maintained by working with the global Sustainable Development Goals, collecting data of the area and building sustainably. By becoming familiar with the subject, communicating and collaborating, planning can be more sustainable and resources can be provided to the next generation’s needs.

Main title:Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap
Authors:Reinisch, Anna-Sara
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:allemansrätt, friluftsliv, hållbar utveckling, konflikter, natur- och kulturlandskap, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15924
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15924
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2020 10:25
Metadata Last Modified:20 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics