Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Nanna, 2013. Ljudens plats : om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
581kB

Abstract

Inom landskapsarkitektur hanteras en mängd aspekter som skall formas till stimulerande miljöer. Alla sinnen har betydelse för hur en plats upplevs och förstås. Min erfarenhet av gestaltningsprocesser är dock att visuella uttryck har företräde. I detta arbete har jag därför
valt att utforska landskap utifrån auditiva infallsvinklar.
Uppsatsen består av en kvalitativ litteraturstudie med syftet att uppmärksamma ljudets potential inom landskapsarkitektur.

Grundläggande akustik och människans förmåga att uppfatta ljud finns med som underlag till hur upplevelsebaserade mål skulle kunna omsättas konkret. Vidare behandlas teorier kring utvecklingen av ljudlandskapet och synen på det. Därtill beskrivs ett antal begrepp som vuxit fram ur ett tvärvetenskapligt angreppssätt till den akustiska omgivningen. Resultaten diskuteras i en avslutande del
med fokus på förutsättningarna att som landskapsarkitekt handskas med akustik.

Ljud har en djup känslomässig förankring i människan vilket gör det till ett ypperligt medel att påverka stämning. Det förmedlar också väsentlig information avseende orientering och kommunikation. Då plats, aktivitet och ljudbild korrelerar ter sig akustik som en essentiell faktor i utformningen av landskap.

,

The field of landscape architecture deals with a range of different aspects when attempting to form stimulating environments. All senses matter in the perception and cognition of a place, though my experiences of the design process is that visual expressions has precedence. In this work I’ve therefor chosen to explore landscape from an auditory point of view.

The essay consists of a literature study intended to bring forward the potential in sound for landscape architecture. Elemental acoustic principals and human ability to apprehend sound is included to set a foundation for how experience-based objectives could take physical shape. Also theories on the development of soundscape and attitudes
towards it are attended. Thereto a selection of terms which has evolved from an interdisciplinary approach to the acoustic environment is described. The results are then discussed in a completive part focused on the feasibility of managing acoustics within the landscape architecture discipline.

Hence sounds are emotionally embedded in the human being it
makes an excellent mean to influence atmosphere. It also mediates vital information regarding navigation and communication. Since place, activity and sounds correlate, acoustics appear to be an essential component in the shaping of landscapes.

Main title:Ljudens plats
Subtitle:om utformning och upplevelse av den akustiska miljön
Authors:Nordin, Nanna
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ljudlandskap, perception, upplevelse, utformning, akustik, hälsa, terminologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 08:56
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics