Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Kristofer and Hvalgren, Bengt, 2005. Mullsådd ur ekonomi- och miljöperspektiv. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
536kB

Abstract

Today's farming suffers under great pressure from both economical and environmental demands. These demands forces today's farmer to be more efficient only to survive. One solution could be the use of conservation tillage which is a system where the soil is tilled without ploughing.
The cultivation is shallow and the machinery leaves the residues in the top layer of the soil.
The purpose with this project has been to investigate if it's an option to use conservation tillage at a farm size of 100 ha with the following crop sequence:
• Sugar beets
• Winter wheat
• Brewer's barley + re-seed
• Winter rape/red clover
• Winter wheat (winter wheat + mustard in the conservated system)
We have compared conventional farming (mouldboard ploughing) with conservation tillage and we have come to the following conclusions:
• Less manpower with 0,65 h/ha
• Less labour costs with 116 Skr/ha
• Less fuel costs with 96 Skr/ha
• Machinery savings with 321 Skr/ha
• Increased gross margin with 868 Skr/ha
From environmental view we have been able to state the following facts:
• Less erosion
• Increased water quality
• Increased soil quality
• Decreased use of pesticides when using good crop sequences
• Less pesticide in the nature

,

Eftersom dagens lantbruk pressas allt hårdare av både ekonomi- och miljökrav, tvingas lantbruket att bli effektivare och mer miljövänligt. Ett sätt att möta dessa krav är att använda sig av så kallad ”mullsådd”, som är ett system där marken brukas utan plog. Bearbetningen är grund och växtrester lämnas kvar i ytan.
Syftet har varit att se om mullsådd kan vara ett alternativ på en fiktiv gård på 100 ha med följande växtföljd:
• Sockerbetor
• Höstvete
• Maltkorn + insådd
• Höstraps/rödklöver
• Höstvete (höstvete + vitsenap i mullsåddsystemet)
Vi har jämfört konventionell odling med mullsådd ur ekonomiperspektiv och kommit fram till följande:
• Arbetsbesparing med 0,65 timmar/ha
• Minskad arbetskostnad med 116 kr/ha
• Minskad bränsleförbrukning med 96 kr/ha
• Maskinkostnadsbesparing med 321 kr/ha
• Förbättrat täckningsbidrag med 868 kr/ha
Utifrån miljösynvinkel har vi kunnat konstatera att mullsådd ger:
• Minskad erosion
• Förbättrad vattenkvalitet
• Överlag förbättrad jordkvalitet
• Minskat bekämpningsbehov vid goda växtföljder
• Mindre bekämpningsmedelsrester i naturen

Main title:Mullsådd ur ekonomi- och miljöperspektiv
Authors:Holmqvist, Kristofer and Hvalgren, Bengt
Supervisor:Landén, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:27
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtodling, miljöaspekt, effektivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:33
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics