Home About Browse Search
Svenska


Heiding, Daniel, 2006. Ekonomin i syrning av spannmål till mjölkkor. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

In this dissertation I have tried to figure out if it possible to make any money on acid grain to feed cows through a case study. The method is a case study combined with a documentary research. At present the farm sell all grain in connection with harvest and buy it back continuously in the neighbourhood, I have compared that with an alternative where I invest in a construction for to store acid grain on the current farm.
I have delimit me to only have a look on acid grain because I think that is one of the cheapest way too store grain in smaller aplenty. Before beginning with acid grain is it important to be versed in how everything works and the risk to keep on with acid grain.
One disadvantage is that the acid grain is not possible to store more than 12 months with out acid it once again. It is also easy to get mould in the pasture if it is not acid enough. The advantage with to acid grain is that it gives a more tasty pasture, its not dusty and gives a possibility to store one`s own grain on the farm without a high investment.
I calculated the alternatives to invest in this system compared to sale the grain in connection with the harvest. The study shows that is profitable to acid your own grain and keep it home on the farm but not as profitable as I thought before I begin this work.

,

I detta examensarbete har jag försökt att få fram om det är lönsamt att syra spannmål till kor genom en fallstudie. Metoden är en fallstudie kombinerat med en litteraturstudie.
Nuläget är att man idag säljer spannmålen vid skörd och sedan köper tillbaka den kontinuerligt av grannar under året, jag har jämfört det med att investera i en anläggning för att kunna lagra och syra spannmålen på gården för att se vilket alternativ som är mest ekonomiskt.
Jag har valt att avgränsa mig till att endast titta på syrad spannmål då jag tror att det är ett av de billigaste alternativen för att kunna lagra mindre mängder spannmål. Innan man börjar syra spannmål gäller det att man är väl insatt i hur allt ska gå till och riskerna med att hålla på med syrad spannmål.
En nackdel är att den syrade spannmålen inte kan lagras längre än 12 månader utan att man måste syra den en gång till, det är också lätt att få mögelgifter i fodret om man inte syrat den tillräckligt. Fördelar är att syrad spannmål ger ett smakligare foder, dammar inte och ger en möjlighet att kunna lagra sin egen spannmål på gården till en inte alltför hög investering.
Efter att ha räknat på om det är lönsamt att investera i detta system jämfört med att sälja spannmålen vid skörd har jag kommit fram till att det lönar sig men ändå inte så mycket som jag trodde i början.

Main title:Ekonomin i syrning av spannmål till mjölkkor
Authors:Heiding, Daniel
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:13
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:syra spannmål, utfodra kor, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:52
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 07:52

Repository Staff Only: item control page