Home About Browse Search
Svenska


Bullaku, Qëndresa, 2023. Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Uppsatsen undersöker lekvärden på tre lekplatser i Malmö (Fiskelekplatsen, Nya lekplatsen i
Folkets park och Johannesskolans lekplats) genom att använda två analytiska verktyg,
Affordance-verktyget och Kvalitet-verktyget.
Målet med arbetet är att testa två analysverktyg (affordance verktyg och kvalitetverktyg) på tre
olika lekplatser, att reflektera och diskutera hur skissandet används som analys i
gestaltningsprocessen. Samt att ta fram konceptuella förslag på förbättringar av lekvärdet på de tre
lekplatserna i Malmö (Fiskelekplatsen, Nya lekplatsen i Folkets park och Johannesskolans
lekplats).
Jag undersöker affordances (barns möjlighet till att utföra lek på lekplatsen) och lekkvaliteter på
lekplatserna. Studien inkluderar platsbesök, analyser, skisser och enkla konceptuella förslag på
förbättringar av lekplatserna. Resultaten av studien visar att Fiskelekplatsen och Nya lekplatsen i
Folkets park hade relativt höga lekvärden jämfört med Johannesskolans lekplats. Dessutom
betonar studien vikten av skissandet som en väsentlig del av gestaltningsprocessen, vilket
möjliggör utveckling av intuitiva idéer och leder till mer effektiva förslag.

,

This paper examines the play value of three playgrounds in Malmö (Fiskelekplatsen, Nya
lekplatsen i Folkets park, and Johannesskolans lekplats) using two analytical tools, the Affordance
Tool and the Quality Tool. The aim of the study is to test the two analysis tools on three different
playgrounds, reflect and discuss how sketching is used as an analysis in the design process, and
develop conceptual proposals for improving the play value of the three playgrounds in Malmö.
I investigate affordances and play qualities in the playgrounds, which is children's opportunities
for play on the playground and play quality. The study includes site visits, analyses, sketches, and
simple conceptual proposals for improving the playgrounds. The results of the study show that
Fiskelekplatsen and Nya lekplatsen i Folkets park had relatively high play values compared to
Johannesskolans lekplats. Additionally, the study emphasizes the importance of sketching as an
essential part of the design process, enabling the development of intuitive ideas and leading to
more effective proposals.

Main title:Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser
Authors:Bullaku, Qëndresa
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Svensson, Jitka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltningsprocess, lekvärde, barn, utemiljöer, skissande, analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18942
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 07:00
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics