Home About Browse Search
Svenska


Waktmar, Emmily, 2016. Det generella biotopskyddet för alléträd i Malmö : en konsekvensanalys. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det generella biotopskyddet för alléträd är fastslaget i miljöbalken. Det tillkom för att säkerställa att biologiskt viktiga spridningskorridorer skulle bibehållas till gagn för insekter, fåglar och djur som lever och uppehåller sig i dessa biotoper. Lagen om det generella biotopskyddet lämnar dock utrymme för tolkningsfrihet, varför lagen inte alltid tolkas likadant. Länsstyrelserna i de olika länen kan vid prövningar av biotopskyddet därför ge olika strikt bedömning.
I Skåne har länsstyrelsen under en längre tid haft en annan tolkning än övriga län gällande biotopskyddet för alléer. Detta arbetes syfte är att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle innebära för Gatukontoret i Malmö stad om Länsstyrelsen i Skåne hade tolkat lagen på samma sätt som de flesta andra länsstyrelser i Sverige gör.
Resultatet som nåtts kan kortfattat summeras i att det generella biotopskyddet för alléträd kan och bör ses som både nödvändigt och mycket stärkande i syftet att bibehålla vår biologiska mångfald och minska dess risk för utrotning. Däremot kan skyddet, när det appliceras på alléträd i stadsmiljö, medföra en betydande mängd merarbete för både Gatukontoret och Länsstyrelsen, vilkas tidsekonomiska konsekvenser utreds i detta arbete.

Main title:Det generella biotopskyddet för alléträd i Malmö
Subtitle:en konsekvensanalys
Authors:Waktmar, Emmily
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:det generella biotopskyddet, biotopskydd, allé, alléträd, stadsträd, gatukontoret, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6025
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2016 11:54
Metadata Last Modified:31 Oct 2016 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics