Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Ionna and Störby, Lina, 2013. Stadsrum för social mångfald : allas rätt till vistelse i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
743kB

Abstract

Målet med vår uppsats har varit att ta reda på om och hur gestaltningen påverkar den sociala mångfalden i stadsrummet. Vi grundar vårt arbete på en tanke om allas rätt till stadsrummet och ville undersöka om det finns faktorer som kan vara exkluderande för vissa samhällsgrupper.

Inledningsvis har vi tagit del av litteratur som har olika sätt att se på begreppet social mångfald och dess värden för att närma oss en egen definition. Genom litteraturstudier samt passiva observationer och intervjuer utförda på två centralt belägna torg i Malmö har vi studerat hur olika människor interagerar med den gestaltade utemiljön. Då vi jämfört resultat av litteraturstudier,
observationer och intervjuer har vi funnit flera gemensamma slutsatser men också motsägelser. Vi har nått en insikt om hur lika vi människor är i användandet av stadsrummet. Vi förväntade oss att se större skillnader och ville identifiera olikheter att värna om. Istället har vi funnit flera gemensamma nämnare som alla människor eftersträvar.

,

The aim of this essay has been to find out if and how the design of public space affects social diversity. Our work is based on a democratic thought that implies everyones entitlement to sojourn in the city and we wanted to investigate if certain elements can appear excluding to
certain groups of society. Initially we studied litterature with different points of view regarding the term social diversity. We have examined how people interact with their designed outdoor environment through litteraturestudies plus passive observations and interviews executed on two
squares situated in the center of Malmö. When comparing results derived from litteraturestudies, observations and interviews we have found several common denominators but also contradictions.

We have reached a knowledge of how similarly people use public space. We expected to se bigger differences and wanted to identify diversities to preserve. On the contrary we found multiple common features that all people strive.

Main title:Stadsrum för social mångfald
Subtitle:allas rätt till vistelse i staden
Authors:Olsson, Ionna and Störby, Lina
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social mångfald, landskapsarkitektur, stadsrum, gestaltning, torg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2013 10:07
Metadata Last Modified:01 Jul 2013 10:07

Repository Staff Only: item control page