Home About Browse Search
Svenska


Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2018. Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden : exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vegetation och grönområden i närmiljön har visat sig ha en tydlig effekt på människors välbefinnande. Detta i kombination med en rad andra funktioner, såsom bland annat hjälp med klimathantering och biologisk mångfald, gör vegetationen och grönstrukturen till ett ytterst viktigt inslag i urbana miljöer.

Målet och huvudsyftet med denna uppsats är att uppnå ett antal ståndortsanpassade planteringsexempel. Dessa planteringar och dess växtmaterial är tänkta att skänka inspiration till planerare och andra yrkesverksamma inom området. Utöver detta belyses andra vinster av ståndortsanpassat växtmaterial, såsom det ibland minskande behovet av skötsel, varierande estetiska värden och naturupplevelser av skiftande karaktär, form och belägenhet.

Den första delen av uppsatsen behandlar resultatet av en litteraturstudie som fokuserats på biologisk mångfald och dess innebörd, samt om staden som ståndort. Vi har jämfört olika källor med varandra för att kunna identifiera problematik och diskussioner som påträffas inom det aktuella området.

Den insamlade informationen har knutits samman och resulterat i sex olika exempelplanteringar. Två olika ståndorter behandlades och vardera ståndort blev sedan föremål för tre olika utformningskriterier.

,

Vegetation and green areas in the local environment have been shown to have a distinct effect on public health. This in combination with many other features, such as climate change and biodiversity, make vegetation and green structure an extremely important element in urban environments.

The main purpose of this essay is to present a number of tailor-made planting examples with plants suitable for urban habitats. These examples are supposed to give inspiration to planners and other professionals in their field of work. Other profits from using plants especially adapted for the chosen environment are also emphasized, such as reduced need for maintenance, aesthetic values and nature experiences of varying aspects, structure and location.

Initially the essay shows the results of a literature study focusing on biodiversity and its importance along with the cities potential as a habitat. We have compared different sources and literature with each other in order to identify issues and discussions that can be encountered within the subject area.

The collected information has been merged and resulted in six different planting examples. Two different habitats were presented, and both were assigned three different design criterias.

Main title:Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden
Subtitle:exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur
Authors:Hellman, Matilda and Skog, Maja
Supervisor:Palmér, Cecilia
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönstruktur, ståndort, biologisk mångfald, klimatförändringar, urban våtmark, ståndortsanpassning, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9962
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9962
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2018 12:46
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics