Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Victoria, 2020. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Since the nineteenth century the railway stations have been a part of the Swedish
transport network. Some of the stations have been closed since the car made it´s way
into society. In recent years some stations have reopened and new once have been
built. The view on traveling has changed quite a bit since the arrival of trains and
what is important at a railway station has shifted.
In this paper four stations have been examined through literature study of papers
from the municipalities and Trafikverket (The Swedish Transport Government).
Visits at the sites have been made for the purpose of discovering any differences
between the stations from the nineteenth century and those built today, together
with any new trends that might be visible at the drawings of the sites. This has been
complemented with a literature study of the history of the Swedish railway, parks
and squares.
The results of the investigation shows that the ideas of today had been
implemented on the sites of the older stations to some extent but significantly more
so at the newly built stations. The largest changes where that the stations had become
more of a central for travels with the possibility of exchange between different ways
of transport; train, bus, car and bike, rather than merely train stations. But the trends
have as well been changing towards the past with more vegetation and less parking
spaces for cars, although more parking for bikes. The square as a meeting place is
still there but it is more significant that there is a space for meeting rather than that it
has to be an actual square.
Finally, the investigation came to the conclusion of that there are multiple elements
that is seen as self-spoken and important, but that this is slowly changing with the
development of the society.

,

Järnvägsstationerna i Sverige har funnits sedan mitten av 1800-talet och en del av de
då aktiva stationerna har stängts ned då bilismen ökade. På senare år har dock flera
stationer främst här i Skåne åter öppnats upp för persontrafik och nya stationer håller
på att anläggas. Synen på resande var annorlunda när de första stationerna kom till
jämfört med vad som är viktigt vid en station nu.
I den här uppsatsen har fyra stationer undersökts genom litteraturstudie av
information från kommunerna och Trafikverket samt genom platsbesök för att se om
stationer som funnits och använts sedan 1800-talet skiljer sig från de som anläggs i
dag och vilka nya trender som syns på ritningarna. Detta har kompletterats med
litteraturstudie av historia om järnvägen i Sverige och parker och torg genom
historien.
Undersökningen kom fram till att dagens idéer hade implementerats på de äldre
stationerna i viss mån men betydligt mer på de nyanlagda stationerna. De största
förändringarna var att stationerna blivit en sorts resecentrum med möjligheter för
byte mellan olika resesätt, tåg, buss, bil och cykel. Men även att trenderna har gått
tillbaka något mot ursprunget med mer växtlighet och färre parkeringsplatser för
bilar, dock i stället plats för cyklar. Torget som mötesplats finns kvar men att det är
en plats för möte är viktigare än att det är ett faktiskt torg.
Slutligen kom undersökningen fram till att det finns flertalet element på en station
som ses som självklara och viktiga, men att detta så sakteliga förändras med
utvecklingen av samhället.

Main title:Järnvägsstationerna och deras omgivning
Subtitle:då och nu med fyra exempelstationer
Authors:Sandberg, Victoria
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:järnvägsstation, stationspark, torg, växtlighet, Eslöv, Lomma, Rosengård, Teckomatorp, offentlig miljö, resecentrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2021 09:11
Metadata Last Modified:02 Mar 2021 02:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics