Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Patrik, 2013. Växter för miljöer där barn leker : en analys med utgångspunkt från Halmstad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det har gjorts flertalet studier som bekräftat vegetationens betydelse i leksammanhang, men det finns ett behov av vidare studier i enskilda växtval. Denna studie har gjort ett första försök i att bedöma vedartade växters lämplighet för leksammanhang utifrån (A) risk, (B) slittålighet och (C) lek. Studien har gjorts utifrån vegetation i direkt anslutning till ett antal lekplatser i Halmstad kommun.

Lekplatsen som ståndort ställer stora krav på växters tålighet för slitage, och det är därför ett viktigt kriterium i arbetet med att välja lämpliga växter. Risker som bör undvikas i leksammanhang är taggar, tornar och giftiga växtdelar. För bedömning av växters positiva påverkan i leksammanhang studerades växtmaterialet utifrån kriterierna: (1) förekomsten av löst material, (2) barns möjligheter att på olika sätt påverka och använda vegetationen och (3) växters potential till kojverksamhet.
Studien visar att samtliga studerade växter kunde bedömas som slittåliga och att alla växter uppfyllde lekkriteriet löst material. De flesta växterna uppfyllde kriteriet för varierad påverkan och användning och många växter hade potential till kojverksamhet.

Studien har varit mycket lärorik, men vidare studier är nödvändiga för att kunna göra tydligare bedömningar och lämpliga avvägningar.

Main title:Växter för miljöer där barn leker
Subtitle:en analys med utgångspunkt från Halmstad kommun
Authors:Axelsson, Patrik
Supervisor:Bellan, Patrick and Jansson, Märit
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lek, risk, slitage, lekplats, växt, vegetation, art
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 10:02
Metadata Last Modified:07 May 2013 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics