Home About Browse Search
Svenska


Smedberg, Elin, 2020. Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Detta arbete grundas i en nyfikenhet över vad
landskapsarkitektens gestaltningsprocess innebär, vad och hur man egentligen gör när man gestaltar. Att gå från en yta som ska förändras till färdigt förslag är inte en helt spikrak väg med några rätta svar. I detta arbete ska landskapsarkitekten då finna sin egen väg genom processen. Syftet med arbetet är att belysa och sammanställa kunskap om gestaltningsprocessen för landskapsarkitekter och på vilka olika sätt den kan uppfattas och beskrivas i både generella och mer specifika teoretiska formuleringar. Målet med arbetet är att söka och identifiera ett urval av den teoretiska litteratur som med olika angreppssätt
och teorier försöker fånga och beskriva hela eller delar av landskapsarkitektens gestaltningsprocess i mer eller mindre generella termer. Målet är även att diskutera och jämföra dessa olika angreppssätt och teorier.
Arbetet är genomfört genom en undersökning av litteratur där källor som på olika sätt förklarar gestaltningsprocessen och de olika ingående delarna har undersökts. Undersökningen baseras både på källor som är kopplade till landskapsarkitektur och källor som diskuterar olika sorters skapande yrken. Perspektiven hos källorna är olika då vissa har undersökt utövares processer medan andra skriver om processen eller delar av den mer generellt. Det finns en stor variation i hur processen framställs och förklaras i litteraturen. Vad som skulle kunna tydas ur den undersökta litteraturen är att det är svårt att beskriva processen som linjär, och att det finns stora variationer både mellan gestaltare och mellan projekt i hur processen ser ut. Det tycks
också vara så att det finns svårigheter att på förhand veta hur processen kommer att kunna se ut, då man inte har de viktiga faktorerna klara för sig, och dessutom tycks slutet vara en fråga om bedömning genom erfarenhet.

,

This paper is based on a curiosity of what the design process of the landscape architect entails and how to carry out a design. The process from a space that faces development to a complete proposal is not a walk in the park and there are no correct answers. During this uncertain process the landscape architect is forced to find their own way. The purpose of this study is to cast light on the design process of a landscape architect and compile information about this process, in which ways it can be perceived and described, both in general and in more specific theoretical formulations. This study aims to search for and identify a selection of theoretical
literature, which with different approaches and theories tries to describe the whole, or parts of, the design process in more or less general terms. The aim is also to discuss and compare these different approaches and theories. The study is carried out as a literary study where sources, which in different ways describe the design process and its different parts, has been examined. The literary study is based both on
sources with a direct correlation to landscape architecture, and sources based on other creative professions. The perspectives of
the sources differ since some of them describe the process of a designer, while others describe the process or its parts in a more general sense.
The descriptions of the process differs a lot. What could
be concluded from the study is that the process cannot be
described as linear, as the process varies a lot between different landscape architects and different projects. There also seems to be a difficulty in anticipating how the process will look, since the
important factors are unclear, and also the end goal seems to be an individual assessment.

Main title:Från uppdrag till förslag
Subtitle:en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess
Authors:Smedberg, Elin
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Lindholm, Gunilla and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:arbetsprocess, design, gestaltning, gestaltningsprocess, landskapsarkitektur, process, skissande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Dec 2020 08:57
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 08:07

Repository Staff Only: item control page