Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Elin, 2015. Är den hållbara staden möjlig utan en levande landsbygd? : en studie av den miljömässiga hållbarheten i Det flerkärniga Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
376kB

Abstract

Stora delar av världen genomgår idag en omfattande urbanisering, där allt fler flyttar från land till stad. Samtidigt ges diskussionen om hållbar utveckling mer och mer relevans och utrymme. Som en följd av rådande urbaniseringstrender tycks resonemang kring miljömässig hållbar utveckling ofta beröra hur de urbana strukturerna ska kunna komma att möta framtidens klimatutmaningar, snarare än att alternativa strukturer lyfts fram som möjliga, mer miljövänliga, alternativ.
Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse för vilken betydelse relationen mellan stad och landsbygd har för en miljömässigt hållbar utveckling. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en beskrivning av och diskussion kring miljömässig hållbarhet (och icke-hållbarhet) i staden respektive på landsbygden. Denna beskrivning och diskussion ligger sedan till grund för en analys av huruvida Region Skåne förhåller sig till de miljömässiga fördelar en stärkt relation mellan stad och landsbygd innebär. Analysen leder till slutsatser om att de urbana strukturernas sociala och ekonomiska fördelar överskuggar de negativa miljömässiga konsekvenser sådana strukturer kan sägas innefatta. Istället lyfter Region Skåne fram strategier för att främja de urbana samhällena ytterligare, medan strategier för landsbygdsutveckling är mer frånvarande.

,

The world today is undergoing rapid urbanization; more and more people move from rural to urban areas. Meanwhile, the discussion about sustainable development is getting more and more relevance and scope. As a result of the current urbanization trends, the discussion about environmentally sustainable development often seem to concern in what ways the urban structures will be able to handle future climate challenges, rather than highlighting alternative structures as possible, more environmentally sustainable, alternatives.
This essay aims to provide a deeper understanding of the significance of a relationship between urban and rural areas for an environmentally sustainable development. The essay is based on a description and discussion of the environmental sustainability (and non-sustainability) in urban and rural areas. This description and discussion is then the basis of the essays analysis, concerning whether Region Skåne relate to the environmental benefits a strengthened relationship between urban and rural areas contains. The analysis leads to the conclusion that, in Region Skånes reports, the social and economic benefits of the urban structures seem to overshadow the negative environmental impacts such structures can be said to contain. Instead, Region Skåne highlights strategies for further promoting the urban structures, while strategies for rural development seem to be more absent.

Main title:Är den hållbara staden möjlig utan en levande landsbygd?
Subtitle:en studie av den miljömässiga hållbarheten i Det flerkärniga Skåne
Authors:Karlsson, Elin
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar utveckling, miljömässig hållbarhet, urbanisering, landsbygdsutveckling, Region Skåne, Det flerkärniga Skåne, sustainable development, environmental sustainability, urbanization, rural development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 08:34
Metadata Last Modified:15 Jun 2015 08:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics