Home About Browse Search
Svenska


Tjerngren, Irene, 2013. Inre borggården på Hovdala slott : möjlig framtida gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Hovdala slott ligger mjukt inbäddat i en sänka vid Göingeåsen och nära Finjasjön, ungefär 7 km söder om Hässleholm i Skåne. Gården som har anor från medeltiden, ägs idag av Statens fastighetsverk, medan Hässleholms kommun har hand om drift och skötsel. 1947 blev det byggnadsminnesförklarat och fungerar idag som rekreationsområde för allmänheten. Målet med detta arbete är att presentera ett gestaltningsförslag till inre borggården, med syftet att levandegöra och tillföra mervärde, utan att förstöra de befintliga värdena. Ödmjukhet inför den enkla och rofyllda miljön har varit viktig. Genom undersökning av historisk bakgrund baserad på dokumentation och litteraturstudier presenteras här ett gestaltningsförslag som bygger på olika lager och belyser olika tidsperioder i platsens historia. Resultatet är en formgivning med stora variationsmöjliget i upplevelser och funktioner, som skapats genom planteringar med växtmaterial i olika nivåskikt, sittplatser och umgängesytor. Slutsatsen är att det är möjligt att göra gestaltning med historiska aspekter som inspirationskälla och genom den skapa nya värden som kan aktivera besökarna och levandegör platsen mer än tidigare.

,

Hovdala castle is softly nestled in a valley at Göinge ridge and near Finjasjön, about 7 kilometers south of Hässleholm in Skåne. The farm, which dates back to medieval times, is now owned by the National Property Board, while Hässleholm in charge of operation and maintenance. 1947 was declared the monument and now serves as a recreational area for the public. The goal of this work is to present a design proposal to the inner courtyard, in order to bring to life and add value, without destroying the existing worth. Humility before the simple and serene environment has been important. Through examination of the historical background based on documentation and literature studies presented here a design proposal based on different layers and highlights the different periods in the history. The result is a design with large variations in sensations and functions, created by plantations of plant material in different level layers, various seating and contact surfaces. The conclusion is that it is possible to design with historical aspects as inspiration and through the creation of new values that can turn your visitors and animates the place more than before.

Main title:Inre borggården på Hovdala slott
Subtitle:möjlig framtida gestaltning
Authors:Tjerngren, Irene
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Inre borggård, , Hovdala slott , Skånska slott, Ehrenborg, värdeanalys, historisk dokumentation, trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 11:22
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics