Home About Browse Search
Svenska


Henningsson, Anja, 2019. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010)
Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. Avkoppling, möten med andra människor och en god måltid är de främsta aktiviteterna som pågår i den utvalda miljön. Återhämtning kan ske på flera sätt men att vistas i en grönskande miljö är ett av dom (Kaplan& Kaplan, 1989) att sitta ner och äta är en annan. Jan Gehls (2010) 12 kvalitetskriterier (se fig 1) är ett verktyg som visar vilka kriterier som behöver uppfyllas för att människor ska välja att stanna och uppehålla sig på en plats. I uppsatsen studeras just de faktorerna och hur de kan vara till grund för utformning av vistelseytor för hotell och restaurangers utomhusmiljö, specifikt de med en egen trädgård.
Studien visar hur man kan skapa en trivsam vistelseyta genom skydd, möjlighet till komfort och njutning. Kvaliteter som en bekväm sittplats i solen, ibland i skuggan, en värmande filt och vikten av utsikt mot något estetiskt vackert så som grönska är för att nämna några faktorer som får människor att stanna på en plats. Genom att studera 3 objekt och göra ett enkelt idéförslag till ett av studieobjekten visas exempel på hur man kan gestalta en trivsam utomhusmiljö i anslutning till Hotell och restaurang.
Slutsatsen av studien är att detta är en av många metoder för hur vi kan analysera och sedan utforma trivsamma utomhusmiljöer i detta specifika fall i anslutning till hotell och restauranger. Genom att använda verktyget de 12 kvalitetskriterierna kan man systematiskt kontrollera att så många faktorer som möjligt uppfylls. Med hjälp av att förstå vilka faktorer som påverkan människors användande av de offentliga rummen kan trivsamm avistelseytor skapas. Människan behöver skydd, komfort och njutning för att uppleva trivsel i offentlig miljö. Njutning kan vara i form av estetiska värden så som grönskande träd och blommor, komfort kan vara en sittplats och skydd kan vara belysning som skydd för mörker.

,

Hotels and restaurants need an inviting environment that, to attract and make their guests feel comfortable, stay and return. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010)
The outdoor environment of hotels and restaurants is one of the living spaces that can contribute to people’s well-being, whether in the city or in the countryside. Relaxation, meetings with other people and a good meal are the main activities going on in the selected environment. Recovery can occur in several ways, but staying in a green environment is one of them (Kaplan & Kaplan, 1989) to sit down and eat is another. Jan Gehl’s (2010) 12 quality criteria (see Figure 1) is a tool that shows which criteria need to be met in order for people to choose to stay and stay in one place. The thesis examines precisely those factors and how they can form the basis for designing living spaces for hotels and restaurants’ outdoor environment, specifically those with their own garden.
The study shows how to create a pleasant living space through protection, opportunity for comfort and enjoyment. Qualities like a comfortable seat in the sun, sometimes in the shade, a warm blanket and the importance of overlooking something aesthetically beautiful such as greenery are to name a few factors that make people stay in one place. By studying 3 objects and making a simple idea suggestion for one examples of how to create a pleasant outdoor environment in connection with hotels and restaurants are shown. The study also assumes that the more quality criteria a site can achieve, the more pleasant and used the site becomes.
The conclusion of the study is that this is one of many methods for how we can analyze and then design pleasant outdoor environments in this specific case in connection with hotels and restaurants. By using the tool the 12 quality criteria, one can systematically verify that as many factors as possible are met. By understanding the factors that influence people’s use of the public space, pleasant accommodation areas can be created. Man needs protection, comfort and enjoyment in order to experience well-being in the public environment. Enjoyment can be in the form of aesthetic values such as lush trees and flowers, comfort can be a seat and protection can be lighting as protection for darkness.

Main title:Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger
Subtitle:vilka faktorer påverkar trivseln?
Authors:Henningsson, Anja
Supervisor:Andersson, Julia and Andreasson, Frida
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hotell och restaurang, sittplatser, uteservering, kvalitetskriterier, skydd, komfort, njutning, vistelseytor, offentlig miljö, grönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11029
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11029
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 06:13
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page