Home About Browse Search
Svenska


Nilsson Öhrn, Yrsa, 2017. Utemiljöns betydelse vid skyddat boende : att ta steget ut. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Runt om i Sverige finns ett antal skyddade boenden dit människor söker sig som har blivit utsatta för hot och våld i en nära relation. Uppsatsen fokuserar på de kvinnor som idag bor på skyddat boende då de är betydligt fler än männen. Gemensamt för kvinnorna som sökt skyddat boende är att de befinner sig i en krissituation, samt lider av stress och oro efter det de blivit utsatta för. En annan gemensam faktor är att de flesta tillbringar sin tid inomhus.
Bostadsbristen i Sverige gör att många har svårt att flytta från det skyddade boendet och kan spendera flera månader och ibland upp till ett år på platsen trots att det är menat som ett provisoriskt boende.
Efter en ökad invandring till Sverige från andra länder söker det sig idag många kvinnor med utländsk bakgrund till boendena. Detta på grund av att dessa kvinnor många gånger inte har något etablerat nätverk sedan tidigare, och ett skyddat boende blir därför den plats där de kan söka skydd och hjälp.
Uppsatsen utforskar utemiljöns möjliga betydelse och påverkan på dessa kvinnor och undersöker hur trädgårdsterapi kan vara ett verktyg i en rehabilitering. Med en befolkning med olika härkomst bör vi se till olika behov och försöka skapa ny förståelse och nya kombinationer till hur vi kan använda vår utemiljö. Se till utemiljöns positiva påverkan som den kan ha på oss och hur arbetet kan se ut för att få kvinnorna att ta steget ut.

,

In Sweden there are a number of crisis shelters where people who have been exposed to threats and domestic violence in the couple relationship can go for help and shelter. The aim of this paper is to focus on the women who currently are forced to live at a crisis shelters, this because of that they are significantly more than the men. Common for those women is that they are in a crisis situation in life and suffer from stress and concern because of what they have been exposed to. Another common factor for those women is that they tend to spend most of their days inside the building.
The housing shortage in Sweden makes it hard for many women to leave the crisis shelters and it results in that they have to stay for several months or sometimes years. This even though a crisis shelter is meant to work as a temporary accommodation.
After increased immigration to Sweden from other countries, many women with foreign background lives at the crisis shelters today. This because of that they often don´t have an established network in Sweden. Therefore, a sheltered accommodation becomes the most common place for them to seek for help and protection.
This paper explores the possibilities and the potential impact the outdoor environment can have on these women and to see how garden therapy can be a tool in a rehabilitation. With a population from diverse origins we should see to different needs and try to get a new understanding and combinations of how we can use our outdoor environment. See to the outdoor environments great impact that it may have on us and how to manage the women to take the step outside.

Main title:Utemiljöns betydelse vid skyddat boende
Subtitle:att ta steget ut
Authors:Nilsson Öhrn, Yrsa
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skyddat boende, kvinnor, utländsk bakgrund, våld och hot i nära relation, utemiljö, hälsa, stress, trädgårdsterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2018 11:44
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics