Home About Browse Search
Svenska


Aulin, Gustav, 2013. Tätare och grönare : en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Att växa inåt, eller att förtäta, är något som man i många städer strävar efter. En av dem är Malmö som i sin nya översiktsplan, ÖP2012, lägger mycket fokus på just förtätning. Det är ett viktigt steg ifrån den funktionsuppdelade till den blandade staden och kan innebära både miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Exempelvis genom att resurser samutnyttjas bättre, färre transporter, större trygghet, bättre integration och större attraktivitet. En ogenomtänkt förtätning kan dock innebära negativa konsekvenser. Förtätning är därför förenat med vissa risker. En risk är att förtätningen sker på bekostnad av stadens parker. Ett annat problem handlar om att andelen parkyta per invånare krymper i och med att befolkningen ökar. Men en bra förtätning innebär inte bara fler byggnader. En bra förtätning måste innefatta mer av allt - mer bostäder, mer arbetsplatser, mer förskolor, mer skolor, mer service, mer parkering och mer park. Park kräver dessutom mycket yta vilket gör att en hållbar förtätning i ett befintligt bostadsområde är väldigt komplex .
Den fallstudie som presenteras visar att det är möjligt att göra det både tätare och grönare i ett befintligt bostadsområde. Det som krävs är en planering med helhetsgrepp samt en förändring av den fysiska strukturen på området. Mer av allt och en vinna-vinna situation för alla intressenter kan då uppnås.

,

Densification is something that many cities strive for. One of them is Malmö that in its new comprehensive plan, ÖP2012, puts a lot of focus on densification as the primary way to grow. It is an importand step when going from single functions to a mixed city. Densification can have both ecological, social and economical benifits through more effective use of resources, less transport, better safety, stronger integration and higher attractiveness.But densification can also lead to negative consequences if it is done in a thoughtless way, and is therefore subjuct to certain risks. One risk is that the densification will minish parks in the city. Another risk is that the proportion park per capita shrinks as the population increases. But a good and sustainable densification does not only add more buildings. It includes more of everything - more housing, more jobs, more nursery schools, more schools, more service, more parking and more park. Densifying an existing neighborhood in a sustaiable way while making it greener is therefore very complex.
The casestudy presented in this thesis shows that it is posible to make an existing neighborhood both denser and greener in a sustainable way by taking a holistic apporoach to planning and changing the physical structure of the neighborhood. It makes it possible to add more of everything and rusults in a win-win situation for all stakeholders.

Main title:Tätare och grönare
Subtitle:en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö
Authors:Aulin, Gustav
Supervisor:Lindholm, Gunilla and Böhme, Lars
Examiner:Kylin, Maria and Persson, Bengt
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Förtätning, helhetsgrepp, grönska, parkkaraktärer, konsekvensanalyser, win-win
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2013 12:48
Metadata Last Modified:23 Oct 2013 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics