Home About Browse Search
Svenska


Toftegaard Jensen, Astrid and Larsson, Jessica, 2024. Hur kan bostadsgårdar utformas mer hållbart? : inriktning på ekologisk hållbarhet och hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

I takt med en växande befolkning och urbanisering ökar efterfrågan på bostäder
avsevärt. Detta resulterar i att grönområdena minskas och viktiga naturvärden går
förlorade för att tillgodose den växande efterfrågan. Bostadsgårdens yta har stor
potential och möjligheter vid skapandet av hållbara städer. Utformningen på en
bostadsgård kan bidra med biologisk mångfald samt främja hälsan. Syftet med
arbetet är att bidra med kunskap om vilka metoder som bäst lämpar sig för
utformningen av en hållbar bostadsgård. Arbetet grundar sig i en omfattande
litteraturstudie med en avgränsning inom Sverige. Huvudämnena som berörs i
arbetet är hållbara växter, hållbara markmaterial och bostadsgårdens inverkan på
hälsan. Vilket resulterade i tydliga illustrationer som visar på hur en hållbar
utformning av en bostadsgård. Genom att exempelvis planera en artrik vegetation
med en lång blomning så kan nyttiga insekter lockas men även välbefinnandet hos
de boende kan gynnas. Resultaten belyser också vikten av rätt markmaterial på en
bostadsgård för att säkerställa god filtreringsförmåga.

,

With a growing population and urbanization, the demand for housing is
significantly increasing. This results in a reduction of green areas and the loss of
essential natural values to meet the growing demand. The residential yard has
great potential and opportunities in the creation of sustainable cities. The design
of a residential yard can contribute to biodiversity and promote health. The
purpose of this study is to contribute knowledge about the methods that are best
suited for the design of a sustainable residential yard. The study is based on an
extensive literature review with a delimitation within Sweden. The main topics
covered in the study are sustainable plants, sustainable ground materials, and the
impact of the residential yard on health. This resulted in clear illustrations
demonstrating how a sustainable design of a residential yard can be achieved. For
example, planning a diverse vegetation with a long flowering period can attract
beneficial insects, and the well-being of residents can also be enhanced. The
results also highlight the importance of choosing the right ground materials for a
residential yard to ensure good filtration capacity.

Main title:Hur kan bostadsgårdar utformas mer hållbart?
Subtitle:inriktning på ekologisk hållbarhet och hälsa
Authors:Toftegaard Jensen, Astrid and Larsson, Jessica
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbarhet, bostadsgård, växter, markmaterial, ekosystem, biologisk mångfald, hälsa, ekosstemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19750
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2024 08:24
Metadata Last Modified:07 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics