Home About Browse Search
Svenska


Dahlstrand, Mattias, 2004. Lammproduktionens ekonomiska påverkan av MTR. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
163kB

Abstract

The Swedish consumption of lamb a increasing, and today we yearly eat a kilo of lamb per person each year. As a consequence the Swedish degree of self production according to lamb is steadily decreasing, and is today about 39 %.Today Swedish Meats is now cooperating with the Swedish lamb breeders organisation to raise that percentage. At the same time the European Union presents a new agricultural reform, the MTR (Mid Term Review). The shape of this new reform is not yet fully known, but the general policy has been more or less outlined. The new reform is split into three propositions: the farm model, the regional model and the mixed model. Right now the mixed model seems to be the winner. The reason for the European Union to put forward this proposition is that the old reform was considered not to be economically durable enough in the long range. The European Union also has to reduce the direct support and the export subsidies to agriculture. The purpose of this work is to show the economic consequences of the new reform on the lamb industry, and also investigate if it is of any interest to the sucklecow breeders to shift onto lamb breeding when the subsidy for keeping sucklecow, witch is important to these producers, is taken away. With the mixed model most of the subsidies are disengaged from the production, among them the subsidies for keeping sucklecow and ewes. This work shows what effect this has on four different kinds of farm industries: two of them breeding lamb, one producing sucklecow, and one having no animals at all. The intensive breeders will be the ones to lose most if the subsidy on ewes is disengaged. For the production of de cows the conditions will be all new when the subsidy for sucklecow is totally disengaged from the production. The mixed model also means that all agricultural land will be equally evaluated (that is they will get the same acreage subsidy for both cultivated and pasture land. The lamb industry could, though, have a good potential as the demand for grazing animals will increase if a large part of the pasture land is to be kept open.

,

Lammköttskonsumtionen har på senare år ökat och vi äter idag drygt ett kilo lammkött/ capita. Detta har fått till följd att Sveriges självförsörjningsgrad av lammkött årligen sjunker, och är idag ca. 39%. Swedish Meats samverkar nu med
Sveriges Lammproducenter för att höja den siffran.
Samtidigt presenterar nu EU en ny jordbruksreform, dagligt kallad MTR (Mid Term Rewiew). Hur den nya reformen kommer att se ut är ännu inte helt klart men riktlinjerna är stort sett dragna. Den nya reformen är uppdelad i tre förslag; Gårdsmodell, Regionmodell och blandmodell, där Blandmodellen i dagsläget ser ut att bli vinnaren.
Anledningen till att EU lägger fram detta förslag är att den gamla reformen inte ansågs långsiktigt vara ekonomiskt hållbar. Samtidigt har EU krav på sig att minska direktstöd och exportsubventioner till lantbruket.
Syftet med arbetet är att få fram vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer att få för lammproducenter samt att se om det är intressant för dikouppfödare att ställa om till lammproduktion när dikobidraget som är en betydande del för dessa producenter.
I blandmodellen kommer de flesta av stöden frikopplas från produktion, däribland tackbidragen. I arbetet framgår hur detta kommer att påverka 4 olika företag. Två företag med lammproduktion och två andra företag; ett med dikor och ett utan några djur alls.
Det är framför allt de intensiva uppfödarna som kommer att förlora om tackbidraget frikopplas. Vad gäller dikoproduktionen kommer förutsättningarna att bli helt nya då dikostödet frikopplas helt från produktionen. Blandmodellen innebär också att all jordbruksmark får samma värde (det vill säga samma arealstöd för såväl åkermark som för betesmark). Lammnäringen kan dock ha potential då efterfrågan på betesdjur kommer att öka om stor del betesmark skall kunnas hållas öppen.

Main title:Lammproduktionens ekonomiska påverkan av MTR
Authors:Dahlstrand, Mattias
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:18
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lammkött, lammproduktion, konsumtion, eu
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7526
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 08:17
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 08:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics