Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Clara, 2020. Skötseln av extensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
642kB

Abstract

Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. I detta arbete kommer främst extensiva gröna tak utredas, som karaktäriseras av att de kräver ett lågt underhåll, har ett tunt substratlager och ett vegetationsskikt med torktåliga växter vanligen från fetknoppsläktet. Arbetet syftar till att utreda hur extensiva gröna tak sköts idag av olika organisationer. Syftet är även att utreda vilka rekommendationer olika leverantörer ger i skötselbeskrivningar gällande skötsel av extensiva gröna tak, för att sedan undersöka om dessa överensstämmer. Metoden i arbetet utgjordes av en intervjustudie, en enkätundersökning och en rent beskrivande undersökning. Det resultatet som var av störst betydelse visade att det inte fanns något direkt samband mellan de skötselmoment som rekommenderats av leverantörer i skötselbeskrivningarna och de extensiva gröna takens funktion, samt utseende. Oavsett om organisationerna hade få eller många skötselmoment, där de utförde respektive inte utförde rekommenderade skötselmoment så hade det alltså ingen betydelse för huruvida de extensiva gröna taken fyllde sin funktion och hade ett tilltalande utseende eller inte. Slutsatsen är att det högst sannolikt finns andra faktorer som påverkar funktionen och utseendet hos de extensiva gröna taken. Dessa faktorer kan vara lutning, substrattjocklek eller takens läge, som då kan försämra effekten av utförd skötsel och som därför bör beaktas vid installation av extensiva gröna tak.

,

The loss of our important greenspace areas are increasing in pace with urbanization, which causes a lot of problems in our cities. Green roofs are the solution to many of these problems and also offer benefits to us humans, animals as well as plants. In this thesis extensive green roofs will mainly be investigated, which are characterized by requiring low maintenance, a thin substrate and a vegetation layer with drought-tolerant plants usually from the Sedum genus. This thesis aims to investigate how extensive green roofs are mainted by different organizations today. The purpose is also to examine what recommendations various suppliers make in their maintenance guide regarding the care of extensive green roofs, and to furthermore delve into whether these correspond. The method of the thesis consisted of an interview study, a survey and a purely descriptive investegation. The result which was of the greatest importance, showed that there was no direct correlation between the recommended care by suppliers in the maintenance guide and the function of the extensive green roofs, including appearance. Regardless if the organizations had few or many maintenance activities, or whether they performed or did not perform the recommended maintenance activities, it did not affect the extensive green roofs function and attractive appearance. The conclusion is that there are most likely other factors that affect the function and appearance of extensive green roofs. Factors such as slanted roofs, substrate thickness and the roofs location, can all impaire maintenance and should therefore be considered when installing extensive green roofs.

Main title:Skötseln av extensiva gröna tak
Authors:Dahlgren, Clara
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, extensiva, skötsel, underhåll, sedum, funktion, utseende, skötselbeskrivningar, skötselmoment, Alnarp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15344
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15344
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2020 11:09
Metadata Last Modified:22 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics