Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Niclas, 2006. Muramaris anläggningshistoria 1915-24. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Gardens from the first decades of the 20th century are often described as seen from a sublime ownership perspective. It may be artists, authors or some other intellectuals, they are all attributed as creators of the referred estate. As far as practically oriented gardeners, constructors or garden consultants are mentioned, they are consequently seen as the mere instruments for carrying out the intentions of the actual owners. Referring to those circumstances it is however well worth notifying that all properties, and in particular the gardens belonging to it, are submitted to a constant change. For anyone acquainted with garden work, it is quite obvious that the gardens vitality is closely related to the ongoing design process, by which form and content are created and re-created. The result is thus dependent on the input of human labour and the process of a never-ending decision-making among the people involved. It is thus the knowledge of the individuals and their capability to perform different pieces of work, which will reflect the result. In spite of this obvious and substantially manifest influence from the actors, they are very seldom mentioned, sometimes not at all. That kind of knowledge, which is based on experience and the work of hand and body often seems to be taken for granted. Hereby the development of garden estates is no exception.
This thesis is concentrated on the history of Muramaris between 1915-24. The work and its conclusions are mainly based on the letters for correspondence with Johnny Roosval and where some central actors in the practical work have been identified as senders. Accounts, calendars, sketch-books, photographs and newspaper cuts are among the other sources, which have been used. The main emphasis has been put on the process of developing the garden in relation to the dwelling-house and its construction. With reference to all the used sources, my aim has been to tell a personal story, which allows all the main actors to be in focus. As I also had the intention to let the actors contribute with their own voices I have deliberately been working with quotations. The quotations aim to represent the social atmosphere of the actual time and to give glimpses of how things were practically worked out within design, construction and cultivation.
The thesis shows that the knowledge and the experience of all these different actors were highly important for getting the rightful expression and character according to the wishes of the married couple Roosval. Of specific importance for the gardener was that he had to supervise the garden duties by moving the garden development forward, at the same time preserving as developing. My intention has consequently been to tell a garden design story from a somewhat different perspective and where focus has shifted from the isolation of mental ideals to a bodily involved design process, carried out as a dialog between the expression of ideals and the identification of physical opportunities as well as human possibilities.

,

Anläggningar som tillkom under 1900-talets första decennier skildras ofta ur ett
sublimt ägarperspektiv. Det må vara konstnärer, författare eller intellektuella, alla
tillskrivs de som anläggningens skapare. I den mån anläggare, trädgårdsmästare
eller trädgårdskonsulenter nämns så ses de endast som ett instrument för att verkställa
ägarens intentioner. En anläggning och framförallt den ingående trädgården är emellertid
under kontinuerlig utveckling. Dess livsnerv är en ständigt pågående process där form och
innehåll danas och omdanas genom ett oupphörligt mänskligt arbete och de beslut som tas
av de inblandade aktörerna. Det är de enskilda människornas kunskaper och den förmåga
de har att ta sig an olika uppgifter, som avspeglar sig i resultatet. Trots dessa aktörers
påtagliga inverkan på en anläggning, så omnämns de ytterst sällan i olika skildringar,
stundom inte alls. Kunskap baserad på erfarenhet, hand- och kroppsarbete tas allt som
oftast för givet när det handlar om anläggningar och dess tillkomst.
Examensarbetet Muramaris anläggningshistoria 1915-24 baserar sig i huvudsak på de
brev som skickades till Johnny Roosval från de olika inblandade aktörerna under den
nämnda tidsperioden 1915-24. Arbetet tar även stöd av andra källor som räkenskaper,
almanackor, fastighetshandlingar, skissböcker, fotografier, tidningsklipp mm. Examensarbetets
huvudsakliga betoning ligger på trädgården och trädgårdsmästeriet med
tillhörande boningshus. Så långt det har varit möjligt har jag med hjälp av alla dessa källor
försökt att berätta en personligt färgad historia, där de insatser som gjordes från de centralt
medverkande aktörerna står i centrum. Avsikten har varit att med hjälp av direkta citat låta
de inblandade aktörerna, i mesta möjliga mån bidra med sina egna röster. Därmed får man
en god inblick i hur de konkret gick till väga i sitt arbete med gestaltning, anläggning och
kultivering.
Examensarbetet visar att dessa olika aktörers erfarenheter och kunskaper var en förutsättning
för att anläggningen skulle få det uttryck och den karaktär som önskades av paret
Roosval. Specifikt för trädgårdsmästaren var också att han skulle övervaka trädgårdssysslorna
och leda arbetet framåt, att bevara men också utveckla. Examensarbetet har haft
som intention att bidra att belysa trädgårdskonsten utifrån ett något annorlunda perspektiv,
där fokus förskjuts från de mer renodlat mentala idealen till den formgivningsprocess, som
sker i dialog mellan idealen och de fysiska och mänskliga förutsättningar, som står till
buds.

Main title:Muramaris anläggningshistoria 1915-24
Authors:Fredriksson, Niclas
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:20
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgårdsdesign, landskapsarkitektur, estetik, villa Muramaris, Gotland, Johnny Roosval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 09:29
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics