Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Maria, 2018. Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden? : livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete genomförs en litteraturstudie i syfte att undersöka om och på vilket sätt den biologiska mångfalden är en fråga för landskapsarkitekten samt på vilket sätt landskapsarkitekten genom gestaltning kan bidra till att öka den biologiska mångfalden. Ett gestaltningsförslag grundat i litteraturstudien görs i Bananparken/Skingatornstoften i Lund för att ge ett exempel på hur parkens ekologiska värde skulle kunna öka.

Den biologiska mångfalden har som grund till olika ekosystemtjänster en viktig funktion i den hållbara utvecklingen. Då den biologiska mångfalden idag hotas på grund av mänskliga aktiviteter är det viktigt att insatser görs för återupprättandet och säkerställandet av ett fortsatt utnyttjande av livsnödvändiga ekosystemtjänster. Detta är något som landskapsarkitekten har fått ett allt större ansvar i att återupprätta och yrkesgruppen bör alltid ha ekologiska funktioner och biologisk mångfald i åtanke vid gestaltningsprojekt. För att skapa förutsättningar för växtlighet och djurliv i stadsmiljö är spridningsvägar och livsmiljöer två viktiga komponenter för en sammanhängande grönstruktur. Livsmiljöer kan skapas genom utformandet av artrika miljöer, som exempelvis ängs- och våtmark och spridningsvägar bör finnas på olika höjder för att säkerställa olika växter och djurs spridningsmöjligheter. Vad som är väsentligt för en ökad biologisk mångfald är att det finns en variation i både stor och liten skala. Arbetet kommer fram till att den biologiska mångfalden är ett relevant och viktigt ämne att som landskapsarkitekt arbeta med samt att yrkesgruppen genom gestaltning kan öka den biologiska mångfalden.

,

A study of literature is made to investigate if, and why, biodiversity is a subject for a landscape architect and in which way the landscape architect through design can contribute to increase the biodiversity. A design project based on the study of literature is made in Bananparken/Skingatornstoften in Lund to give an example of how the ecological value of the park could increase.

Biodiversity, as a base for different kinds of ecosystem services, is important for the sustainable development. As the biodiversity today is threatened by human activities, it is important to make efforts for the restoration and insurance of a continued use of ecosystem services. This is something that landscape architects has a growing responsibility to assure and the occupational group should always have ecological functions and biodiversity in mind in design projects. To create conditions for plants and animals in urban areas, ways to spread and habitats are two important components to a continuous green structure. Habitats can be created through designing environments that are rich in species, for example meadow- and wetland. For the possibility to spread an important factor is different levels, where different plants and animals can find their way through the town. An important part for a high biodiversity is the variation in both the large and the smaller scale. The study shows that biodiversity is a relevant and important subject for a landscape architect to work with. Additionally, the work shows that a landscape architect can increase the biodiversity through design.

Main title:Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden?
Subtitle:livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften
Authors:Nilsson, Maria
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, landskapsarkitekt, ekosystemtjänster, hållbar utveckling, livsmiljöer, spridningsvägar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2018 13:59
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics