Home About Browse Search
Svenska


Refsbäck, Maja-Lena, 2013. Garvaregården 6:8 : en ny gestaltning med historisk anknytning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Garvaregården är en bergsmansgård byggd år 1810 och det finns en önskan om att restaurera trädgården i historiskt ursprunglig stil. Det finns inget dokumenterat om
trädgården som till största delen är belägen om husets östra sida. Syrénhäck, äppelträd och vinbärsbuskar är några utav de växter som finns där. Med hjälp av ett antal
analyspunkter, som rekommenderats i utbildningen när man kommer till en projektplats, har jag gjort en inventeringsplan efter utmätning och växtlista efter
artbestämning. Under arbetets gång har jag därför iakttagit vad som sker på platsen.

T.ex. rörelsemönster, väderstreck, ljus och skugga, vind osv. Hur restaurerar man då en trädgård där ingen dokumentation finns och vad är det som gör bergsmansträdgårdarna unika? Bergsmansträdgårdarna är ett än så länge till större delen outforskat område trots att det finns många gårdar där byggnaderna är bevarade.

Tyvärr är det så att själva trädgårdarna bara visar få spår av sitt forna jag. För att förstå vart vi är på väg måste vi veta var vi kommer ifrån. Och det finns ett värde i att en plats som denna bergsmangård kan fungera i nutiden men samtidigt vara en länk till historien. Det är också ett attraktionsvärde för området att bevara något så unikt,
identitetsskapande och även ”exotiskt” i många fall för att locka turister, nya innevånare och gamla innevånare att stanna. Det finns därför ett intresse att ge en helhet till
gårdarna i form av en historisk trädgårdsgestaltning.

I den här uppsatsen besvaras frågan hur man med ny gestaltning och växtval kan skapa en trädgård som den kan ha sett ut i slutet av 1800-talet.

,

Garvaregården is, for this particular area in the middle of Sweden, a traditional house built in 1810 and there is a desire to restore the garden in historic original style. There is no documentation on the present garden that for the most part is located on the housing east side. A hedge of lilac, some old trees of apple and currant bushes are some of the plants that are there today. With the help of a number of different analyses, as recommended in this education when it comes to a project site, I have made an inventory of the grounds and a list of present plants by identification. In the course of the work I have therefore complied with what is happening on the site. For example, patterns of movement, winds, light and shadow, wind, etc.
How is a restoration made possible in a garden where there is no past documentation and what it is that makes these particular gardens unique? The gardens of Bergslagen in
this time period are yet an un-researched area despite the fact that there are many farms where the buildings are preserved. Unfortunately, it is so that the gardens only show few traces of its former glory. In order to understand where we are going we must know where we come from. And there is a value in a place as this Bergsmangård for it to live on and have a function in the present but at the same time be a link to the past. It is also valuable for the region to preserve something so unique, identity-building and also the exotic landscape, in order to attract tourists, the new inhabitants and the old inhabitants to stay. There is therefore an interest to complete these farms with an authentic garden.

In this paper the question of how to restore an old garden without documentation is made possible through studies and choices of plants that can create a garden that feels
authentic to the time period.

Main title:Garvaregården 6:8
Subtitle:en ny gestaltning med historisk anknytning
Authors:Refsbäck, Maja-Lena
Supervisor:Sippola Westerlund, Jaana and Wård, Lisa
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Restaurering, trädgårdsdesign, 1800-tal, Bergslagen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 10:40
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics