Home About Browse Search
Svenska


Grudziecki, Justyna and Buachoom, Pitchayan, 2016. The landscape architect's guide to the world of solid waste. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The objective for this master's thesis was to highlight the magnitude of the waste-related issues through investigation of the impacts that solid waste has on the landscape. Our ambition was to prove the potential of creating new landscape values with waste. To get a deeper understanding on the topic, a literature review was carried out.
Through this approach, we have managed to conclude that waste is an ever present part of people’s lives and a growing global issue. Solid waste impacts the landscape in various ways - both directly and indirectly. The direct impacts are strongly connected to the landfill sites, where the garbage is accumulated and buried in the ground. Here, waste affects the region visually in a pronounced way, occupying the land. Other examples of evident disruption are unpleasant odors, dust, noise or damage to the infrastructure caused by heavy vehicles used for transportation of waste materials. Indirect impacts of garbage involve various levels of environmental pollution. It is primary due to methane and leachate generated on waste sites during decomposition of organic material and percolation of water through garbage. Both substances cause number of issues connected to the landscape, including vegetation damage, air and groundwater pollution, fires and global warming. Even health hazards, which may not seem related to the land, affect animals, potentially leading to population changes that eventually impact the landscape.
Landscape architects can work with solid waste through transformation and re-designing of waste sites into landscapes with new function and appearance, as well as implementing prior waste products into design projects and raising awareness of the garbage-related issues among the public.
The thesis is concluded with a discussion of the challenges for our society, as well as a reflection on why landscape architects should take the role as active agents in the waste management practice.

,

Målet för denna masteruppsats var att belysa allvaret av de avfallsrelaterade frågor genom en undersökning av de effekter som avfall har på landskapet. Vår ambition var att visa att det, inom landskapsarkitektur, finns en potential till att skapa nya landskapsvärden med hjälp av avfall. För att få en djupare förståelse för ämnet har en litteraturstudie genomförts.
Genom detta tillvägagångssätt har vi lyckats komma fram till slutsatsen att avfall är en ständigt närvarande del av människors liv och ett växande globalt problem. Avfall påverkar landskap på olika sätt - både direkt och indirekt. De direkta effekterna är starkt kopplade till deponier, där sopor ackumuleras och grävs ner i marken. Här påverkar avfall regionen visuellt på ett uttalat sätt och ockuperar land. Andra exempel på uppenbara effekter är obehagliga lukter, damm, buller och skador på infrastrukturen som orsakats av tunga fordon, som används för transport av avfall. Indirekta effekter av sopor involverar olika nivåer av miljöföroreningar. Det sker primärt på grund av metan och lakvatten som genereras vid avfallsanläggningar, under loppet av nedbrytningen av organiskt material och filtrering av vatten genom avfall. Båda substanserna orsakar ett antal problem kopplade till landskap, inklusive vegetationsskador, föroreningar i luft och vatten, bränder och växthuseffekten. Även hälsorisker, som oftast inte kopplas till land, påverkar djur, vilket på sikt kan leda till populationsförändringar och påverkan på landskapet.
Landskapsarkitekter kan arbeta med avfall genom omvandling och omgestaltning av platser där sopor hanteras till landskap med nya funktioner och utseenden, samt genom att implementera tidigare avfallsprodukter i olika designprojekt och öka medvetenheten om de avfallsrelaterade problem bland allmänheten.
Uppsatsen avslutas med en diskussion om utmaningarna som berör vårt samhälle, liksom en reflektion om varför landskapsarkitekter bör ta en roll som aktiva aktörer inom avfallshanteringen.

Main title:The landscape architect's guide to the world of solid waste
Authors:Grudziecki, Justyna and Buachoom, Pitchayan
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Farsø, Mads and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC, LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:waste, solid waste, waste management, municipal solid waste, waste landscapes, landfill, deponi, avfall, avfallshantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5989
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5989
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:19 Oct 2016 13:09
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 13:09

Repository Staff Only: item control page