Home About Browse Search
Svenska


Persson, Anna, 2005. Levande skogsbruk : om problem i ett naturvårdsärende. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In this study, some aspects of communication that are creating problems in a
chosen forest conservation case are explored. Focus is on how the manager of a
forest experience how he is treated during a formal decision of conservation.

The paper also gives introduction to communication theory as well as to
present forest policies in Sweden. Explanations of the most common concepts
and terms in forest conservation is presented and such a understanding is necessary if the reader is to acquire enlightment from the material and the following
discussion.

This paper focus on a conflict between the county administrative board, a
Swedish regional authority, and a private forest-manager. This is a case where
the manager feels that the authority is forcing a sale of land, because the forest
is being turned into a conservation area. The problems are not just economical,
the manager feels mistreated and left out of the discussion, and the negotiation
is long and problematic as shown in the interview and the case study.

In the study, an in-depth interview is made with the manager of the forest,
and a case study has been made based on the documents in the case attained
from the county administrative board. The documents, combined with the interview show us where the manager feels that problems are rising and why some
parts of the discussion becomes problematic. Some of the problems are experienced by the manager as created due to lack of sympathy and empathy for the
manager from the authority. Also some unnecessary and sometimes harsh comments made by the authority are shown, some are experienced by the manager
to be based on incorrect information.

No two forest conservation cases are the same, even if the amount of forest
being lost(or saved) and the economic cost are similar for two forest-managers.
The cases are not really comparable due to the managers unique contextual
factors in the different cases.

Nature conservation management is not just about forest and land, it is a
field that involves working with people, who are unique and have a need for both
communication and information. Experienced lack of information and presented
information where there is a need for communication is shown in the two last
chapters (oneway communication presented when there is a need for twoway
communication).

,

Detta arbete behandlar sådan kommunikation som kan ge upphov till problem
i naturvårdsärenden. Fokus ligger på hur brukare av skogen kan uppleva
sig bli behandlad under ärendehanteringen och hur detta kan skapa problem i
kommunikationen mellan myndighet och brukare.
Arbetet ger även en bakgrund till ämnet kommunikation, samt den nuvarande
svenska skogspolitiken. Ingående förklaringar till de vanligaste koncepten
och termerna som används inom naturvård ges, en kunskap som är nödvändig för att tillägna sig intervjun och diskussionen på ett upplysande sätt.
Arbetet handlar om problem i kommunikationen emellan Länsstyrelsen och
en privat skogsbrukare. Det är ett fall där skogsbrukaren upplever det som att
myndigheten tvingar fram en försäljning av skogen då ett naturreservat skall
bildas av området. Problemen är inte enbart av ekonomisk natur, utan skogsbrukaren
känner sig dåligt behandlad och utelämnad ur diskussionen, och hur
förhandlingarna blir utdragna och problematiska, vilket visas av intervjun och
fallstudien.
Arbetet bygger dels på en djupintervju med skogsbrukaren, dels de dokument
som Länsstyrelsen tillhandahållit. Fallstudien i kombination med intervjun visar
var problem upplevs uppstå och varför delar av ärendet blir till problem.
Vissa av problemen upplevs av brukaren ha sitt upphov i brist på sympati och
empati för skogsbrukaren från myndigheternas sida. Även några onödiga och
ibland hårda kommentarer från myndigheten påvisas i diskussionen, och några
kommentarer baseras tyvärr på felaktiga uppgifter, vilka upplevs som ett stort
hinder i förhandlingarna av brukaren.
Studien visar att två fall inte är jämförbara, även om mängden skog och den
ekonomiska kostnaden är den samma så finns det hos skogsbrukarna kontextuella
faktorer vilken starkt begränsar möjligheten till att jämföra fall och dra generella
slutsatser.
Arbetet med naturvård och bevarandefrågor omfattar inte bara mark och
skog, utan det är även ett arbete med människor, vilka har ett behov av kommunikation
och information. Upplevd brist på information, och given information
där det finns ett behov av kommunikation påvisas i de två sista kapitlen av arbetet
(envägskommunikation där det finns ett behov av tvåvägskommunikation).

Main title:Levande skogsbruk
Subtitle:om problem i ett naturvårdsärende
Authors:Persson, Anna
Supervisor:Ljung, Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skogsbruk, miljö, kommunikation, naturvård, reservat, djupintervju, skog, politik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:45
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:45

Repository Staff Only: item control page