Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Catarina, 2005. Ormbunkar : arter för svenskt klimat. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta är ett examensarbete som handlar om ormbunkar, där jag försöker ge en lite mer nyanserad
bild av ormbunkarna som växtgrupp än den som vanligen är rådande. Dels genom att beskriva
deras fascinerande historia, förökning och odling och dels genom att beskriva ett större antal arter
och sorter som skulle kunna vara intressanta att använda i svenska trädgårdar och parker, samt
deras olika krav på växtförhållanden.
Första delen av arbetet, som bygger på litteraturstudier, belyser ormbunkarnas historia. Både i det
lite längre geologiska perspektivet och i det kortare perspektivet som odlade trädgårdsväxter,
genom det Viktorianska Englands "Fern craze" fram till dagens mer begränsade användning. I ett
arbete om ormbunkar kan man nästan inte undvika att gå in på deras avvikande livscykel och
nämna någonting om hur man går till väga för att föröka dem. Ormbunkar som grupp har flera
odlingsegenskaper som gör dem användbara i olika trädgårdssammanhang. De är lätta att etablera
i redan befintliga system eftersom de gynnas av det skyddade mikroklimatet och verkar klara av
rotkonkurrens från befintlig vegetation väl. De är i regel långsamma i starten, men väl etablerade
har de fördelen av att vara långlivade och skötselsnåla vilket gör dem lämpade för användning
även i offentliga miljöer. Dessutom finns det ormbunkar som passar för både soliga och skuggiga
växtplatser, liksom vissa arter som tål en torrare växtplats.
Arbetets andra del, som bygger på både litteraturstudier, studiebesök och samtal med odlare,
består av växtbeskrivningar. Här beskrivs ett antal arter och sorter, både inhemska och mer
exotiska, av vilka flertalet är ovanliga och vissa i stort sett aldrig prövade i odling i Sverige, men
som inte desto mindre är mycket lovande trädgårdsväxter. Ormbunkarnas bredd när det gäller
ståndort belyses också genom att växtlistorna är indelade i fyra olika grupper efter sina olika
ståndortskrav.

Main title:Ormbunkar
Subtitle:arter för svenskt klimat
Authors:Sjöberg, Catarina
Supervisor:Lorentzon, Kenneth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ormbunkar, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 09:38
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics