Home About Browse Search
Svenska


Lindblom, Hanna, 2017. Förutsättningar för cykeltrafik i tätort : fallstudie av Godby i Finströms kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag sker urbaniseringen i Norden, i Europa, i världen, ja överallt, i ett snabbare tempo än vad vi tidigare sett. I takt med urbaniseringen sker förtätningar av stadens och tätorternas rum. Konkurrensen om markytor som tomter, infrastruktur och natur blir allt större. Infrastrukturen får konkurrera med till exempel bebyggelse och elnät. Inom trafiken har olika färdmedel länge konkurrerat med varandra och bilen som färdmedel har oftast prioriterats framför cykeln. På vissa håll ser vi dock idag en utveckling mot en mer cykelanpassad tätort. En analys av cykeltrafikens förutsättningar i tätort är med bakgrund av den beskrivna utvecklingen ett intressant studieområde.
Syftet med detta arbete är att skapa ett underlag som kan fungera som stöd vid planering av cykeltrafik i tätort. En studie av gång- och cykelvägar, ofta förkortade GC-vägar, i tätorten Godby i Finströms kommun på Åland kommer att utgöra referensexempel. Hur Finströms kommun har beaktat cykeltrafikens förutsättningar vid trafikplaneringen av Godby kommer granskas genom en platsanalys.
I arbetet har faktorerna attraktivitet, drift och underhåll samt säkerhet studerats. Samtliga av dessa faktorer har stor inverkan på cykeltrafikens förutsättningar i tätort. Genom platsanalys och inventering av Godby och granskning av kartmaterial och utkast för regionalplan och delgeneralplan har Godbys förutsättningar för cykeltrafik analyserats. Min förhoppning med arbetet är att bidra till att medvetandegöra behovet av planering av cykeltrafik samt att påvisa de faktorerna som är av stor vikt vid planeringen. För en tydlig illustration och som planeringsunderlag för kommunen har ett tabellformat över de viktiga förutsättningarna/faktorerna tagits fram. Genom användandet av tabellen kan Finströms kommun och andra kommuner vid behov, på ett enkelt sätt, få en överblick av de aktuella förutsättningarna för cykeltrafiken på orten.

Main title:Förutsättningar för cykeltrafik i tätort
Subtitle:fallstudie av Godby i Finströms kommun
Authors:Lindblom, Hanna
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cykeltrafik, tillgänglighet, närhet, framkomlighet, drift och underhåll, attraktivitet, Godby tätort, Finströms kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2017 11:30
Metadata Last Modified:10 Apr 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics