Home About Browse Search
Svenska


Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Inför en framtid som målas upp som alltmer ödesdiger, med fortskridande artutdöd och klimatförändringar, så behöver vi som befolkning hitta nya medel och möjligheter för att bromsa och bemöta dessa. Det finns mycket att vinna på om man betraktar dessa två utmaningar som sammankopplade och beroende av varandra. En rik biologisk mångfald är nyckeln till ett resilient landskap. Så desto fler som har kunskap och medvetenhet om såväl teori som praktiska åtgärder för bevarandet av biologisk mångfald desto bättre möjligheter har vi att nå en mer hållbar utveckling.

Det här arbetet lyfter exempellandskap som allmänna läroplatser om biodiversitetsfrämjande skötsel som ett sätt att nå en ökad allmän kunskap om bevarande av biologisk mångfald. För att göra detta kommer arbetet först att beskriva hur man traditionellt har brukat landskapet på ett småskaligt och varierat vis, vilka de praktiska åtgärderna är, och hur det gynnar den biologiska mångfalden. För att visa hur det kan ske presenteras två exempel på modellandskap där ett historiskt bruk bedrivs för att förmedla såväl själva bruket som de effekter det har i landskapet och för biodiversiteten. Därefter visas hur ett kulturhistoriskt inriktat lärandelandskap kan utvecklas i den skogsbotaniska arboretet Valls Hage i Gävle. Presentationen av hur detta kan ta plats i området och hur bruket kan bedrivas visar att detta kan lösa en del av de skötselproblem som arboretet brottas med, samtidigt som det kan bli ett lärande landskap för såväl barn som vuxna med möjligheter till aktionsinriktade undervisningsformer.

,

Standing at the foreshore of a future that’s painted more and more ominous, with amounting challenges of species extinction and climate change, then we as a population needs to find new means and possibilities to mitigate and answer these challenges. There’s a lot to be gained by regarding these challenges as connected and dependent upon each other. A rich biodiversity is the key to a resilient landscape. So as more of us that has the knowledge and awareness of theory and of practical knowledge of the preservation of biodiversity, the better our possibilities are to lead a sustainable development.

This thesis presents example-landscapes as public learning-grounds to achieve a greater public knowledge about preservation of biodiversity. In order to do this, the thesis will first explore how man traditionally have cultivated the landscape in a small-scale and varied order, what the practical measures are, and how these affect biodiversity. To show how it can be done, two model landscapes that cultivate land in a traditional way will be presented. Thereafter it’ll be shown how a culturally historically oriented learning landscape can be developed in the forest botanical garden Valls Hage in Gävle. The presentation of how this can take place and how the cultivation can be conducted shows that it can solve part of the management problems that the area for a long period of time has wrestled with, as it simultaneously also will be a learning landscape for children such as adults with possibilities for action-based teaching methods.

Main title:Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats
Subtitle:en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald
Authors:Hedborn, Anton
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Olsson, Patrik and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:artdöden, artutrotningen, biologisk mångfald, bevarande av biologisk mångfald, resilient landskap, klimatförändringar, learning by doing, aktionsbaserat lärande, exempellandskap, biodiversitetsfrämjande skötsel, landskapsvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18036
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18036
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 06:50
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics