Home About Browse Search
Svenska


Blom, Malin, 2023. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923 : en undersökning av växtmaterialet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I denna uppsats görs ett nedslag i Sveriges trädgårdshistoria för att undersöka väx-tanvändning och växtintroduktioner. Hundra år är inte länge sedan i det stora per-spektivet, trots detta finns det flera frågetecken kring vilka växter som användes och introducerades i början av 1900-talet. För att undersöka detta har planteringarna på Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 studerats och kartlagts.
Jubileumsutställningen genomfördes i Göteborg 1923 med anledning av stadens 300-årsjubileum. Förutom att fira jubileet var utställningen ett tillfälle att mark-nadsföra sig som stad och skapa arbetstillfällen. Med anledning av detta byggdes ett helt nytt utställningsområde upp i anslutning till Götaplatsen i centrala Göteborg. Redan från ett tidigt planeringsstadium diskuterades områdets grönska och senare kom växterna att spela en betydande roll för utställningens utformning. Dessa aspekter, samt att det i år är hundra år sedan utställningen ägde rum, gör att Jubile-umsutställningen är intressant att studera i syfte att undersöka växtmaterial och växtintroduktioner under det tidiga 1900-talet. Under arbetets gång blev det tydligt att växterna kom från flera håll och i en mängd olika arter och sorter. Majoriteten av växterna köptes in från lokala plantskolor men växter samlades även in från na-turen och skänktes från utlandet. Dessutom värnade man om platsens befintliga växtlighet.

,

This essay delves into Sweden’s gardening history to examine its plant usage and plant introductions during the early 20th century. Despite the relatively short time span of a hundred years, there remain uncertainties regarding the specific plants used and introduced during this period. To investigate this, the plantations at the Gothenburg Jubilee Exhibition in 1923 have been studied and documented.
The Jubilee Exhibition was held in 1923 in Gothenburg to celebrate the 300th anniversary. Apart from celebrating the jubilee, the exhibition sought to promote the city and create employment opportunities. For this reason, an entirely new exhibition area was built adjacent to Götaplatsen in central Gothenburg. The issue of greenery was discussed from the early planning stages, and later on, plants played a significant role in shaping the exhibition. The aforementioned factors and the fact that this year marks the 100th anniversary of the exhibition adds to why it is intriguing to examine the plant materials and the plant introductions used in the exhibition. During the research process, it became evident that the plants originated from various places and a wide range of species. Whilst the majority of plants were pur-chased from local nurseries, some were also collected in nature and donated from countries abroad. Additionally, efforts were made to preserve the already existing vegetation on site.

Main title:Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923
Subtitle:en undersökning av växtmaterialet
Authors:Blom, Malin
Supervisor:Oskarsson, Linnea
Examiner:Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Göteborgs Jubileumsutställning 1923, Trädgårdshistoria, Trädgårdsväxternas historia, Historiskt växtmaterial, Introduktionsvägar, 1920-tal, Götaplatsen, Näckrosdammen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19384
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19384
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:19
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page