Home About Browse Search
Svenska


Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer för appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna fallstudie har syftat till att utforska hur människor approprierar det offentliga
rummet Tempelhofer Feld i Berlin, en tidigare flygplats som idag används som park.
Undersökningen har fokuserat på att titta på vilka utformningsmässiga förutsättningar ett offentligt rum ska ha för att appropriering av rummet ska kunna ske. Olika
aspekter av fältet har analyserats så som dess estetik och materialitet, var gränser går
för publikt och privat samt var människor tenderar att appropriera. Fallstudiemetoden har varit autoetnografisk och bestått i dels utforskande fältobservationer, dels en
workshopmetod grundat av arkitektkollektivet Disorder.
Resultatet har visat att de inre ytorna av Tempelhofer Feld är mer publika än utkanterna. Det beror på att de större ytorna i mitten inte signalerar att de skulle vara approprierade till skillnad från utkanterna som i sin detaljerade brokighet tydligare visar
att platsen är både approprierad och omhändertagen, speciellt eftersom estetiken på
platsen präglas av återvunnet material vilket indikerar att den skapats av individer
med små medel. Tiden och utformning hör också nära samman då en estetik eller
materialitet kan signalera olika typer av engagemang som också säger något om hur
länge individerna planerar att vara där.

,

This case study aims to explore how people appropriate the public space of Tempelhofer Feld in Berlin, the former airport that is now used as a park. The study has
focused on looking at the design conditions that a public space should have, in order
for it to be appropriated. Various aspects of the field have been analyzed such as
its aesthetics and materiality, boundaries between public and private spaces as well
as where people tend to appropriate. The case study method has been autoethnographic and consisted in partly exploratory field observations and partly a workshop
method founded by the architect collective Disorder.
The result has shown that the inner surfaces of Tempelhofer Feld are more public
than the outskirts. This is because the larger areas in the middle do not signal that
they would be appropriated unlike the outskirts, which in their detailed complexity
clearly shows that the site is both appropriated and cared for, especially since the
aesthetics of the place are characterized by recycled material, which indicates that it
was created by individuals with small means. Time and design are also closely related,
as an aesthetic or materiality can signal different types of engagement that also say
something about how long the individuals plan to be there.

Main title:Katalysatorer för appropriering
Subtitle:en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum
Authors:Reini, Hanna
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Mellqvist, Helena and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:appropriering, offentliga rum, estetik, utformning, publik, privat, allmän plats, Tempelhofer Feld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16306
Subjects:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Dec 2020 12:12
Metadata Last Modified:05 Dec 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits