Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Dennis, 2017. Nyliberal stadsplanering : oxymoron eller symbios? En litteraturstudie och ideologianalys av Älvstadenprojektet i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This paper attempts to describe the relationship between urban planning and neoliberalism from a landscape (architect’s) perspective. It is split into two major parts. The first one contains a literary review concerning the way in which contemporary planning theory views, discusses and criticizes neoliberal tendencies within the field. In the second part I account for examples of two urban development projects, Kvillebäcken and Frihamnen, which are both part of an even larger urban development project situated in the very center of Gothenburg, coined “RiverCity”. The conclusions that can be drawn from this paper includes (i) numerous examples of how neoliberalism has affected urban planning, neoliberalizing it, (ii) what implications this in turn has had, has and possibly will continue to have on the planning practice i.e. what is being prioritized within the planning that is actually being realized and also (iii) how the neoliberal ideology is being “rolled out” within a Swedish public planning context using the works of Sager (2011) and Baeten (2012a; 2012b) as the two main frames of reference.
Although contested neoliberalism has thus far managed to adapt and survive through crises and criticism on local, national and even international levels continuously reshaping and rebuilding societies and cities by spreading marketization and privatization to and within whatever context it encounters. This has been allowed to happen on the expense of the public spaces in the city landscape – the domain usually associated with the landscape architect. There are possibilities for planners/landscape architects to influence the outcome of urban planning but to understand the conditions within which one is working calls for a combination of curiosity and knowledge from both students and professionals, within the academy as well as the working life.
KEYWORDS:

,

Denna uppsats gör anspråk på att beskriva förhållandet mellan stadsplanering och nyliberalism från ett landskapsarkitekturperspektiv. Den består huvudsakligen av två delar. Del ett innehåller en litteraturstudie som redogör för, diskuterar och kritiserar nyliberala tendenser inom samtida stadsplaneringsteori. I del två analyseras två stadsombyggnadsprojekt, Kvillebäcken och Frihamnen, som båda utgör delområden i ett än större stadsombyggnadsprojekt i centrala Göteborg kallat ”Älvstaden”.
De slutsatser som har kunnat dras utifrån arbetet inkluderar (i) otaliga exempel på hur nyliberalismen har påverkat stadsplanering genom att nyliberalisera den, (ii) vilka konsekvenser detta har lett, leder och troligtvis kommer att leda till för stadsplaneringspraktiken t.ex. ifråga om vad som prioriteras inom den faktiska planering som realiseras samt (iii) hur den nyliberala ideologins inflytande har ökat inom svensk offentlig planering under slutet av 1900-talets. I denna kontext nyttjas bl.a. Sagers (2011) och Baetens (2012a; 2012b) arbeten som två viktiga referensramar.
Trots att nyliberalismen kontinuerligt har ifrågasatts har dess anspråk hitintills lyckats anpassa sig till och överleva kritik på lokal, nationell och internationell nivå genom att ständigt omförhandla och omforma samhällen och städer medelst att förespråka fortsatt marknadsanpassning och privatisering. Denna utveckling har skett bl.a. på bekostnad av stadslandskapets offentliga rum – den domän som vanligtvis tillskrivs landskapsarkitekten. I skuggan av denna utveckling finns det dock alltjämt utrymme för planerare och landskapsarkitekter att påverka resultatet av stadsplaneringen. För att bättre förstå den komplexa verklighet, med dess möjligheter och begräsningar, som yrkesrollen idag befinner sig i efterfrågas i denna uppsats en kombination av pånyttfödd nyfikenhet och kunskapstörst från både studenter och praktiserande stadsplanerare, både inom akademi och yrkesliv.

Main title:Nyliberal stadsplanering
Subtitle:oxymoron eller symbios? En litteraturstudie och ideologianalys av Älvstadenprojektet i Göteborg
Authors:Andreasson, Dennis
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Andersson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:nyliberalism, nyliberalisering, planering, stadsplanering, Älvstaden, Göteborg, urbanisering, globalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7838
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 07:38
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics