Home About Browse Search
Svenska


Wingård, Karolina, 2019. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. Den styrs även av att locka till sig de människor som kan höja skattebasen att vilja investera i staden och undvika stadens stagnation. Genom att redogöra för förutsättningar för livet mellan husen och visa på goda exempel av levande stadsrum vill diskussionen påvisa hur vi i rollen som del av en fysisk planeringssektor kan förhålla oss till vår uppgift. Ett arbete som kan gynna ett inkluderande stadsliv i en demokratisk stad och inspirera fler att använda gatorna mer.

,

This essay addresses the urban space as a democratic arena, where citizens have the right to take place and express themselves. Free access to these sites should be a basic right for every citizen. However, urban planning is a balance between openness and security. It is also governed by attracting the right people to be willing to invest, whom who can raise the tax base and, avoid the city’s stagnation. By explaining the conditions for life in between the houses and showing examples of living urban spaces, the discussion shows how we, in the role of part of a physical planning sector, can relate to our task. A work that can benefit an inclusive city life in a democratic city and inspire more people to participate.

Main title:Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden
Subtitle:en explorative studie
Authors:Wingård, Karolina
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:demokrati, medborgare, offentlighet, stadsplanering, appropriering, territorialitet, stadsrum, exkluderande design, medskapande processer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2019 11:11
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics