Home About Browse Search
Svenska


Ekman, Ida, 2018. Den urbana stäppen : en utforskning av naturliga stäpper och hur stäppens växter kan användas för att skapa urbana planteringar med höga upplevelsemässiga och biologiska värden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
27MB

Abstract

Stäpper täcker relativt stora områden i de inre delarna av Nordamerika och Eurasien där klimatet kännetecknas av stora variationer under och mellan åren gällande temperatur och nederbörd. Inte heller vegetationen är enhetlig, även om den visuellt kan ha stora likheter i vitt skilda delar av världen, och det förekommer flera olika typer av stäpp som i sin tur inkluderar många olika växtsamhällen. På grund av de varierande och ibland extrema förhållandena på stäppen har växterna utvecklat strategier och anpassningar för att kunna hantera detta. Växter från stäppen har därför potential att användas i olika typer av urbana planteringar, även de med tuffa förhållanden.

Vid gestaltning av planteringar finns många olika faktorer att överväga och ta ställning till, både gällande estetiska, upplevelsemässiga och funktionella aspekter. Det finns ett flertal olika metoder för att gestalta och anlägga planteringar men en gemensam utgångspunkt är besökarnas upplevelse av vegetationen. När planteringen även ska bidra till den biologiska mångfalden tillkommer ytterligare parametrar som även behöver anpassas till besökarnas behov och önskemål.

,

Steppes cover relatively large areas of the central parts of North America and Eurasia where the climate is characterized by large variations both during the year and between years concerning temperature and precipitation. The vegetation is also varying, even if there are visual similarities between steppes in different parts of the world, with several types of steppe that includes several different plant communities. To handle the varying and sometimes extreme conditions steppe-plants have developed different strategies and adaptions. Because of this, steppe-plants can potentially be used in different kinds of urban plantings, also the more extreme ones.

There are many different factors to consider when designing urban plantings, both those concerning aesthetic, experiential and functional aspects. Several different methods exists for designing and establishing the vegetation but they generally are closely concerned with how people will experience the vegetation. When promoting biodiversity is an important aspect of the planting, further aspects are added that has to be combined with human needs and wishes.

Main title:Den urbana stäppen
Subtitle:en utforskning av naturliga stäpper och hur stäppens växter kan användas för att skapa urbana planteringar med höga upplevelsemässiga och biologiska värden
Authors:Ekman, Ida
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Östberg, Johan and Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stäpp, anpassning, plantering, funktion, upplevelse, biologisk mångfald, humlor, fjärilar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 12:36
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page