Home About Browse Search
Svenska


Fridberg, Pernilla, 2020. Buskar : användning i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. Planeringen har därmed varit otillräcklig vilket resulterat i att buskplanteringar kräver stora skötselinsatser för låga visuella variationer. I många fall är buskar synonymt med otrygga miljöer och de har även blivit stämplade som oattraktiva, svårdefinierade och av lågt ekonomiskt värde. Denna uppsats bryter ner vad en buske är och hur de med en ökad förståelse för buskars livscykler, människans syn på visuella upplevelsevärden inom gröna miljöer och hur de på bästa sätt beskärs kan öka både artdiversiteten inom buskplanteringar, och därmed, förhoppningsvis, höja statusen för buskar i offentliga miljöer. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie som mynnar ut i tre gestaltande planteringar. Planteringsförslagen riktar sig till att pröva de ingångsvärden, beskrivna i litteraturstudien, som behövs för att göra framgångsrika buskplanteringar med hög artdiversitet.

,

Shrubs today are primarily part of monotonous planting schemes, considered to be built elements synonymous to concrete. Succession, dynamics and the universal adaptive strategy theory have had little or no influence on the planning of green environments and this deficiency in planning has led to little visual variation. In many cases shrubs are associated with unsafe surroundings and labeled unattractive, difficult to define and of low economic value. This essay explains what a shrub is and, with an understanding of a shrub’s lifecycle, man’s view on visual experience within green environments and proper pruning, how to diversify species within shrubbery and thereby, hopefully, increase the status of shrubs in public spaces. This essay includes a literary study and three design proposals. The design proposals attempt to examine the input values found in the study, which build the foundation of creating successful, highly diversified shrubberies.

Main title:Buskar
Subtitle:användning i offentliga planteringar
Authors:Fridberg, Pernilla
Supervisor:Svensson, Karin and Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:buskar, artdiversitet, diversitet, artrikedom, gestaltning, offentliga miljöer, succession, beskärning, skötsel, värden, säsongsvariationer, växtkomposition, upplevelsevärden, succession, dynamik, konkurrensstrategi, shrubs, species diversity, biodiversity, design proposal, public environment, succession, pruning, management, values, season variations, plant composition, composition principles, experience value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2020 07:31
Metadata Last Modified:19 Aug 2020 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics