Home About Browse Search
Svenska


Kind, Jennie, 2016. Grönplanering i Sverige : en jämförande studie av fem kommunala grönplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det övergripande syftet med arbetet är att ge en ökad förståelse för hur kommuner strategiskt arbetar med planering för grönområden i Sverige idag. I en planeringskontext där förtätning framhålls som en av de viktigaste strategierna för hållbar utveckling hotas städernas värdefulla grönområden. Sedan 1970-talet har förtätning av städer och tätorter lett till att andelen grönområden minskat och statistiken visar på att detta är ett fortsatt problem.
Med denna problematik som bakgrund har målsättningen med examensarbetet varit att undersöka hur argumentationen för grönområden i städer och tätorter ser ut idag. Vilken vikt ges de gröna områdena i förhållande till andra intressen i den fysiska planeringen? Hur påverkas grönplanens analyser och strategier av de modeller för indelning av grönområden som använts?
Det finns en uppsjö av olika kategoriseringar, begrepp och sätt att hantera grönområden i planeringen. I arbetet undersöker jag hur detta i sin tur påverkar grönplanen och de mål och strategier som formuleras i arbetet med den. Litteraturstudier har kombinerats med en studie där intervjuer med initierade personer från fem olika kommuner kopplats till en inledande dokumentstudie av plandokument.

,

The main purpose of this thesis is to give an insight in to how municipalities strategically plan for green areas in Sweden today. Densification is regarded as one of the most important strategies when it comes to a sustainable development, but it is at the same time a major threat to the urban green areas. Densification of cities has since the 1970’s led to a loss of green areas and statistics show that this problem still remains.
In this context, the aim of the thesis is to investigate the values of green areas in urban areas. How are these green areas being weighted in comparison to other values in the urban planning? Further, the aim is to investigate how the classifications of green areas affect the analysis and strategies within municipal green plans.
In the planning for green areas, there are a number of ways to categorize them. In this thesis, I examine the plans of five Swedish municipalities combined with interviews to gain an insight in how they plan for their green areas.

Main title:Grönplanering i Sverige
Subtitle:en jämförande studie av fem kommunala grönplaner
Authors:Kind, Jennie
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Haaland, Christine and Qviström, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönplan, kommunal planering, grönområden, planning for green areas, förtätning, densification, analyser, klassificering av grönområden, classifications of green areas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2017 11:28
Metadata Last Modified:29 Jun 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page