Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Freja, 2015. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sven-Ingvar Andersson var en av 1900-talets främsta skandinaviska trädgårdsarkitekter men trots det har inte alla hans verk fått jämbördig uppmärksamhet. Utformningen och renoveringen av delar av Fredriksdals parker och trädgårdar i Helsingborg sträckte sig över ca tjugo år och var på så vis ett av hans längsta projekt tidsmässigt men hans arbete där nämns sällan i litteraturen.
Fredriksdals friluftsmuseum donerades 1918 till Helsingborgs stad med kraven att det bland annat skulle anläggas en botanisk trädgård, vara en plats för kulturhistoriska byggnader och att parkerna skulle bevaras i gammal stil. Sven-Ingvars bidrag till parkutformningen var en del av denna bevaring och renovering av Fredriksdals gröna ytor. Syftet med uppsatsen har varit att belysa Sven-Ingvars gestaltning på Fredriksdal och hans betydelse för platsen.
Uppsatsen är en fallstudie med historisk inriktning baserad på litteratur- och arkivstudier. Texter skrivna av och om Sven-Ingvar Andersson samt ritningar och fotografier av Fredriksdal har undersökts och presenterats för att inte bara få en bild av hur hans design såg ut utan även bakgrunden till dem och att utröna vad som finns kvar av det idag. En anledning att man inte känner till Sven-Ingvars bidrag till Fredriksdal kan vara att han främst rätat upp parkerna och trädgårdarna och föreslagit helhetslösningar eller återskapande med få egna formgivningar. Arbetet tar inte bara upp Sven-Ingvars bidrag till parken under 20 år utan beskriver även kort Fredriksdals historia och vem Sven-Ingvar Andersson var samt hans syn på arbete med historiska trädgårdar. Genom att undersöka parkens historia kan man få en bättre insikt i vad som borde ske i parkens framtid. Eftersom Fredriksdal är ett levande museum som har som mål att sprida information och inspiration till allmänheten om gamla tider finns det även ett värde i att dokumentera platsens trädgårdshistoria inte bara från 1700- och 1800-talen utan även på 1900-talet.

,

Sven-Ingvar Andersson was one of the 20th century’s most leading Scandinavian garden architects but regardless of this fact not all of his work have been given equal attention. The design and renovation of parts of Fredriksdals parks and gardens in Helsingborg extended over a period of twenty years and was therefore one of his longest projects time wise but his work there is rarely mentioned in the literature.
Fredriksdals open-air museum was donated in 1918 to the city of Helsingborg with several demands, including the construction of a botanical garden, cultural historical buildings should be collected and the parks old design should be preserved. Sven-Ingvar’s contribution to the parks design was a part of this preservation and renovation of Fredriksdals green spaces. The aim of this study was to elucidate Sven-Ingvar’s design on Fredriksdal and his importance to the place.
The study is a case study with a historical focus and is based on literature- and archive studies. Texts written by and about Sven-Ingvar Andersson, drawings and photographs have been examined and presented to get an overview of his design, the meaning behind it and how much remains of it today. One reason to why Sven-Ingvar’s contribution to Fredriksdal is not widely known could be that he mainly straightened the parks and gardens out and suggested overall solutions or recreations with few new and individual designs. The study does not just focus on Sven-Ingvar Anderson’s contribution to the park during a period of twenty years but also contains a part about Fredriksdals garden history and an explanation of who Sven-Ingvar was and his view on work with historical gardens. An examination of the parks history can lead to a better understanding of how the work could be carried out in the future. Fredriksdal is a living museum with the aim to spread information and inspiration to the public about the history, therefore it is also of interest to document its garden history, not only from the 18th and the 19th century but also from the 20th century.

Main title:Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar
Subtitle:en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning
Authors:Hansson, Freja
Supervisor:Strömberg, Inger
Examiner:Ahlklo Klintborg, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Sven-Ingvar Andersson, SIA, Fredriksdals friluftsmuseum, restaurering,, renovering, fri förnyelse, trädgårdshistoria, trädgårdsarkitekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2015 15:14
Metadata Last Modified:15 Dec 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page