Home About Browse Search
Svenska


Bartenius, David, 2016. Skateboardåkning : ett fenomen i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Denna uppsatsen börjar med en kort presentation av skateboardåkningens historia. Denna historiska genomgång visar hur skateboardåkare genom tiderna har tagit platser i det offentliga rummet i anspråk och hur de genom sin aktivitet använder staden och dess arkitektur på ett sätt som få andra grupper gör. Det visar sig dock att detta inte alltid uppskattas av andra grupper i det offentliga rummet och kan ibland leda till konflikter. För att få en bättre förståelse för dessa konflikter, varför de uppstår och vilka mekanismer det finns i det offentliga rummet som skapar konflikterna blir då målet med uppsatsen att undersöka teorier om det offentliga rummet. I uppsatsen undersöks även exempel där skateboardåkare har blivit exkluderade från det offentliga rummet och Malmö, en stad där kommunen arbetar aktivt med att främja skateboardåkning i staden, granskas noggrannare. Genom att göra detta hoppas jag kunna besvara frågor kring vilka teorier och synsätt det finns kring det offentliga rummet, hur dessa teorier appliceras på grupper så som skateboardåkare och slutligen se hur de relaterar till hur staden Malmö arbetar med skateboardåkning, samt om deras arbete går att applicera på andra grupper och aktiviteter i det offentliga rummet. Detta görs genom en litteraturstudie av ämnen så som ”det offentliga rummet” och ”exkludering” samt genom en intervju med personen som är skateboardsamordnare vid Malmö stad. Uppsatsen visar att det finns olika teorier kring vad det offentliga rummet är, hur det borde användas och varför grupper exkluderas från det. Vissa av dessa teorier går att använda för att förklara varför skateboardåkare hamnar i konflikt med andra grupper och varför de ibland blir exkluderade från sitt användande av det offentliga rummet. Vissa av teorierna går också att använda för att förklara varför Malmö stad främjar skateboardåkning i staden och hur delar av deras arbete påverkar stadens offentliga rum.

,

This paper starts with a short presentation about the history of skateboarding. This presentation shows how skateboarders through time has occupied places in public space and how they through their activity engages with the city and the architecture in a way that few other groups do. But, as it shows, by doing so the skateboarders often come into conflict with other groups in the public realm. To get a better understanding of these conflicts and by which mechanisms in the public space these conflicts derive from, the main issues of the paper becomes to examine theories about public space, to look at specific cases where skateboarders have been excluded from public space and to look at the city of Malmö, a city where the municipality work actively to support skateboarding in the city. By doing this I will try to answer questions about which different outlooks and theories there is about public space, how these theories are applied on groups such as skateboarders and finally how these theories are related to how the city of Malmö work with skateboarding and if it is possible to apply the way they work on other groups and activities in the public space. All of this is done through a study of literature on subjects as public space and exclusion and also through an interview with the skateboarding coordinator at the municipality of Malmö. In conclusion the paper shows that there are different theories about what public space is, how it should be used and why groups get excluded from it. It also shows that some of these theories can be applied to explain why skateboarders come into conflicts with other groups and what leads to that skateboarders sometimes gets excluded from their use of public spaces. Some of the theories about public space can also be used to explain why the city of Malmö supports skateboarding in the city and how some of their interventions affects public spaces in the city.

Main title:Skateboardåkning
Subtitle:ett fenomen i det offentliga rummet
Authors:Bartenius, David
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skateboardåkning, offentliga rummet, exkludering, territorialitet, demokrati, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5979
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 08:30
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 08:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics