Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Malin, 2015. Fantasi på förskolegården : en studie av utemiljöns roll vid fantasilek. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Det finns forskning om barns lek i utomhusmiljö, men fantasileken som anses viktig för barns utveckling i förskoleåldern är särskilt lite studerad. Målet med examensarbetet är att utforska betydelsen av en förskolas utemiljö utifrån dess inverkan på barnens lek och att
som blivande landskapsarkitekt vinna större förståelse för lekmiljöers utvecklingsmöjligheter. Syftet med studien är att undersöka vilken roll utemiljön har för barnens lek på förskolegården med särskilt fokus på den fysiska miljöns betydelse för fantasin så som det kommer till uttryck i fantasilek.
Följande frågeställningar har väglett det arbete som ska
presenteras; Vilka platser/element använder barn i fantasilek? Vilka typer av fantasilek återfinns i förskolans utemiljö? Vilken betydelse får naturmiljö och naturelement i leken?
Teori och tidigare forskning ligger till grund för ett fältarbete som genomförts på en förskola i Malmö. Barn mellan fyra till sex år har studerats genom observation och gåtur. Resultatet beskriver fantasilekens utbredning över utemiljöns och naturens roll i dess utveckling. Resultaten visar betydelsen av naturens element t ex vatten, kullar och buskage och hur den fysiska utemiljöns struktur
och specifika egenskaper skapar goda förutsättningar för barnen att använda sin fantasi.

,

There is research on children’s play in the outdoor environment, but the imaginary play considered particularly important for children’s development of preschool age is less studied. The goal of the project is to explore a preschool’s outdoor environment based on its impact
on children’s play and as landscape architect student gain a greater understanding for the development of play environments.
The aim of this study is to investigate the role of the outdoor environment for children’s play on preschool playgrounds with a particular focus on the meaning of the physical environment for pretend play.
The following issues have guided the work to be presented; What places/ elements are children using during imaginary playing? What types of pretend play take place in the preschool’s outdoor environment? What meaning does the natural environment and nature elements take on for the children during play?
Theory and previous research are the basis for the fieldwork at a preschool in Malmö. Children between four and six years old have been studied through observations and walk through evaluations.
The results describe how pretend play is distributed over the outdoor environment and the role of nature in its development. The results show the importance of elements such as water, hills and shrubbery’s and how the physical structure and specific characteristics of the
environment creates opportunities for the children to use their imagination.

Main title:Fantasi på förskolegården
Subtitle:en studie av utemiljöns roll vid fantasilek
Authors:Magnusson, Malin
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Kylin, Maria and Kristensson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förskolegård, förskolebarn, fantasilek, naturmiljö, landskapsarkitektur, funktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4251
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4251
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2015 12:36
Metadata Last Modified:02 Apr 2015 12:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics