Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Lars, 2005. Finansiering av djurstall. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
124kB

Abstract

I conducted this examinasions work because I want to find out how loan to farmes are working and more specific towards younger farmers. What you have to think about before you go to the bank and what the banks are thinking about lending money to farmers. This work is based on an investment plan propasal for 20 000 laying hens on a farm in the Kalmar area. The investment plan propasals have two diffrent alternetives, one farm on 25 hectares and one on 50 hectares. I have chosen this becouse I wanted to study how the diffrent sizes of farms are changing the banks thoughts about lending money.
These investment plan propasals have included four banks with questionnaire and deep interview. During the meeting with diffrent banks I have made inqurie about lending money to farming companies.
Most of the banks I have talked to did say it should not be at all unlikely to lend money to this project. The Ölandsbank thought that I have calculated with to little money to run the company. The Nordeabank thought that the calculation was too weak.
The banks i have talked to says that the farmers need to describe their bussiness plans more and better before they contact the bank about lending money. Some farmes need to be better to sell their products. It is very important to have a good repayment solution today and the person behind the investment is very important.

,

Detta examensarbete gjorde jag för att jag ville undersöka hur utlåning till lantbruket går till och då främst till yngre lantbrukare. Vad man skall tänka på och vilket krav och resonemang de olika bankerna för. Vad har de för krav på egen insats och säkerheter i investeringarna.
Detta arbete bygger på ett investeringsförslag för 20 000 värphöns på en gård i Kalmar län.
I investeringsförslaget finns det två olika alternativ: en gård på 25 ha åker och en på 50 ha åker. Det är två olika förslag för att kunna studera hur de olika säkerheterna påverkar belåningssituationen.
Detta investeringsförslag har presenterats för fyra olika banker som har fått bedöma förslaget samt under de olika intervjuerna har det ställts kompletterande frågor om utlåning.
De flesta av de tillfrågade bankerna ser det som möjligt att finansiera denna typ av investering. Ölandsbanken tyckte att rörelsekapitalbehovet var underskattat och Nordea tycker att kalkylen var för svag. Den gemensamma synen från bankerna om utlåning till lantbruket är att lantbrukaren behöver beskriva sina investeringsförslag bättre med en affärsplan generellt, samt att vissa lantbrukare behöver bli bättre på att sälja sina produkter.
Återbetalningsförmågan är mycket viktigt för dagens investeringar samt företagaren bakom investeringen.

Main title:Finansiering av djurstall
Authors:Carlsson, Lars
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:12
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ladugårdar, djurstallar, finansiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:17
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics