Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Uppsatsen undersöker hur design av grönområden skulle kunna se ut om de gjordes med målen att skapa
värden för biologisk mångfald och tillgängliggöra naturupplevelser för människor i staden, med ett
designförslag av en befintlig park i Malmö som fallstudie. I växande städer är förtätning en strategi för
att minska städers utbredning och konsumtion av omgivande landområden vilket innebär en allvarlig
påverkan på biologisk mångfald. Förtätningen av städer sker ofta på bekostnad av urbana grönområden
och urban natur. Samtidigt finns en tradition i utformningen av urbana parker och grönområden som
innebär låga värden för biologisk mångfald och naturupplevelser. Genom en litteraturstudie,
observationsstudie och designförslag av Ögårdsparken i Malmö, samt observationsstudie av parker i
Berlin och läsning av skötselbeskrivningar för Berlins grönområden diskuterar uppsatsen på vilka sätt
urbana grönområden skulle kunna designas och förvaltas med målet biologisk mångfald och att skapa
naturupplevelser, och varför det är viktigt i en urbaniserad värld.

,

The thesis explores the possibility of creating design of urban green areas and parks with the aim to
achieve biodiversity and access to nature experiences in the city, with a design proposal for an existing
park in Malmö as showcase. In growing cities densification is a strategy to limit cities expansion and
consumption of surrounding land , with serious loss of biodiversity as a consequence. The
densification of cities often results in loss of urban green areas and urban nature. At the same time there
is an existing tradition in design of urban green areas and parks, that means lack of values for
biodiversity and nature experience. Through a literature review, observational study and design proposal
Ögårdsparken in Malmö , and an observational study of parks in Berlin and a reading of the official
management- documents of Berlins green areas, the thesis discuss in what ways urban green spaces
could be designed and managed with the goal to create values for biodiversity and access off
experiences of nature, and why this is important in an urbanized world.

Main title:Urban natur
Subtitle:design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden
Authors:Jansson, Hedvig
Supervisor:Haaland, Christine and Folkesson, Anders
Examiner:Thorpert, Petra and Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Urbana grönområden, Urban natur, Urban vildhet, Naturupplevelser i urbana områden, Biologisk mångfald i urbana områden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2022 10:23
Metadata Last Modified:11 Oct 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics