Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Agnes, 2020. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete redovisar vilka visuella värden det finns att plocka fram i lövfällande växtmaterial vintertid på våra nordliga breddgrader, där vintersäsongen med dess klimat utgör en stor del av året. Förslag på arter som besitter dessa visuella kvaliteter redovisas också. Att växter med visuella kvaliteter kan skapa hälsofrämjande effekter för stadens invånare året runt redovisas med förankring i vedertagna teorier inom miljöpsykologi. Samtidigt ligger fokus, i mycket av branschens arbete med växter, främst på växters utseende under våren, sommaren och hösten. Enkelt är att främst använda städsegrönt och vintergrönt växtmaterial för vintern, och avlövade växters utseende vintertid tycks komma i andra hand eller upplevs som mindre användbart. Vår syn på växters vinterutseenden och hur denna syn kan skilja sig åt från person till person utforskas. I arbetet framkom det att det inte är helt enkelt att dra definitiva slutsatser kring en växts kvaliteter som attraktiv eller inte, och inte heller huruvida dessa kvaliteter är objektivt sett enkla eller svåra att upptäcka. Arbetet utforskar även vilka platser och ytor i våra städer som är lämpliga att fokusera på vid arbetet med växtmaterial ämnat för vintersäsongen. Vi invånare rör oss mer begränsat i våra städer under vintern, en aspekt som bör påverka placeringen av växtmaterialet för att vi visuellt ska ha möjlighet att upptäcka och uppleva det vintertid.

,

In this study, useful visual aspects of deciduous woody plants during winter are being presented, with focus on our northern latitudes, where winter season with its own climate is a palpable part of the year. The specific species which possess these visual qualities is also presented. The fact that plants with visual qualities can create health-promoting effects on city residents the whole year is presented and rooted in established theories in environmental psychology. Nevertheless, the focus for a lot of todays design with woody plants seems to be on their appearances in spring, summer or fall. It is easy to stick to mainly evergreen plants when you design for winter, and deciduous plants seems to be put aside, or dismissed as less useful to create winter beauty. Our view and experience of plants appearances during winter and how this can differ from person to person is being explored, with the outcome that it’s not entirely easy to make definite assumptions about plants visual qualities as attractive and useful or not, neither whether a quality is easy or difficult to spot, on an objective level. This study also explores what places in our cities are useful to focus on in working with plants destined for winter effects. The moving patterns for city residents is more restricted during winter, and that should affect the choice of placement of the plants, to enable the city residents to see and discover them.

Main title:Öppna ögonen för vinterns fägring
Subtitle:vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?
Authors:Pettersson, Agnes
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vinterkvaliteter, vinterfägring, vintervärden, lövfällande växter, vinter, visuell stimuli, vinterstäder, winter qualities, winter beauty, deciduous plants, winter, visual stimulation, winter cities
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2020 10:44
Metadata Last Modified:23 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics