Home About Browse Search
Svenska


Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Syftet med arbetet är att bidra med ideér till en skyfallsanpassning
av gatumiljöer utifrån en landskapsbaserad vattenhantering. I
arbetet undersöks hur gaturummets sociala funktion kan uvecklas
genom skyfallsanpassningen av en gatusträcka i Erikslustområdet, Malmö. Efter en litteraturstudie utreds tre alternativa
gatusträckor för en vattenavledning från ett lågpunktsområde vid
Erikslustområdet till recipienten Öresundsdammen. Utredningen görs i syfte att svara på frågan var en lågpunktslinje kan skapas
i Erikslustområdet och var gåendevärden kan utvecklas. Gatusträckorna utreds utifrån aspekterna topografi, utrymme och
rörelse. Arbetet resulterar efter en designstudie i ett gestaltningsförslag över den valda gatusträckan. Gestaltningsförslaget beskriver hur en skyfallsanpassning kan utveckla gåendevärden längs
gatusträckningen Erikslustvägen – Sergels väg. Kanallösningens
placering, överläggning, vegetation, terrassering och utbredning
kan utformas för att skapa taktila och visuella gåendevärden. Där
kanalen tillåts översvämmas kan målpunkter utvecklas längs gatusträckan. Översvämningsytorna och terrasseringen av kanalen
skapar även förutsättningar för sittytor och därigenom målpunkter längs gatusträckningen.

,

The purpose of this examination paper is to contribute ideas
on how streetscapes can be adapted to cloudburst events
using landscape based water management. The work explores
how social functions of the streetscape can be developed by a
cloudburst adaptation along a street stretch in Erikslustområdet,
Malmö. After a literature study, an investigation is made of three
streets from a lowpoint area at Erikslustområdet to the receiving
waters, Öresundsdammen. The street stretches are investigated
based on topography, dimensions and movement. The investigation is made to elucidate where a low point line and values for
pedestrians are possible to develop. The work is concluded by a
design proposal of the chosen street stretch. The design proposal
describes how a cloudburst adaptation could generate values for
pedestrians along the Erikslustvägen - Sergels väg. The allocation
of the canal, the canals surfaces, vegetation, terracing and spread
can be used to create tactile and visual values for the pedestrians.
Social places can be created where the canal is allowed to flood,
forming new destinations in the streetscape. The terracing of
the canal creates conditions for places to sit and thereby new
destinations along the street stretch.

Main title:Flexibla gaturum
Subtitle:ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö
Authors:Allard, Siri
Supervisor:Osvalder, Linn and Wingren, Carola
Examiner:Bergsjö, Ann and Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skyfallsanpassning, gaturum, gestaltning, topografi, landskapsbaserad vattenhantering, gåendevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17384
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17384
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Nov 2021 11:49
Metadata Last Modified:26 Nov 2021 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics