Home About Browse Search
Svenska


Espinosa, Olivia, 2023. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för
att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut
och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och
vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i
Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när
de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har
tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. Målet är att
undersöka hur vattennära trafikinfrastruktur har omvandlats till rekreativa rum och sedan
föreslå hur erfarenheter från dessa projekt kan tillämpas med svenska förutsättningar. De
metoderna som valts i denna uppsats är dokumentstudie och referensstudie. Dokumentstudien
behandlar tre olika texter som är framtagna för att agera underlag till flodnära utveckling,
River restoration: a strategic approach to planning and management skriven av WWF och
GIWP, Rivers by Design: rethinking development and river restoration skriven av RESTORE
and Urban rivers - vital spaces: Manual for urban river revitalisation skriven av REURIS.
Referensprojekten som valts till denna uppsats är Cheonggyecheon River Restoration Project
i Seoul, Sydkorea och Madrid Río i Madrid, Spanien. Tillämpningen i en svensk kontext görs
genom en analysmodell skapad av Stockholms stad som heter friyteguiden. Analysen
appliceras på en utvald plats i centrala Göteborg, Göta älvs södra strand. Resultatet av
dokumentstudien och referensstudien visar att det finns likande sätt man talar om fördelarna
med rekreation och hur gestaltningen realiseras med gångstråk och rekreationsmöjligheter.
Resultatet av friyteanalysen tillsammans med hur Göteborg stads översiktsplan beskriver mål
för att öka andelen grönyta i staden och koppla staden till vattnet ger en indikation på att det
skulle kunna vara lämpligt att göra ett liknande projekt i Göteborg som i Madrid och Seoul,
och att det skulle höja andel sociotop per person i området som undersökts till
rekommenderade nivåer.

,

In this essay the recreational development potential of riverside areas have been investigated
to gain an understanding of the rivers role in the city, how projects that support recreation are
planned internationally, and how these findings could be applied in a Swedish planning
context. The findings were applied by studying the municipal overview plan together with a
guide for finding and categorizing public open space created by Stockhom stad called
Friyteguiden. The aim of the essay is to give a groundwork for planners in Sweden to use
when they are investigating the different possibilities that there are in cities with a low
amount of park spaces, but has riverside areas available with potential to evolve into urban
parks. The purpose of the investigation is to see how riverside traffic infrastructure can be
turned into recreational spaces, and then suggest how experiences from previous projects can
be applied with Swedish prerequisites. The methods used are document study and reference
study. The document study uses three different texts that are created with the purpose of
being the basis for riverside development for the investigation, River restoration: a strategic
approach to planning and management written by WWF and GIWP, Rivers by Design:
rethinking development and river restoration written by RESTORE and Urban rivers - vital
spaces: Manual for urban river revitalisation written by REURIS. The result from the
document and reference study shows that there are similar ways of speaking about recreation
in documents and reference projects, especially concerning how recreation has been
embodied by walking paths and other possibilities for recreation. The result of the analysis
together with the municipal overview document suggests that there are goals to increase the
amount of green space in the city and to connect the city with the river further. This indicates
that it could be suitable to create a similar project in Gothenburg as in Madrid and Seoul if
the aim is to increase recreation and the amount of sociotope that is available for the public
up to the levels that are suggested as a minimum in Friyteguiden.

Main title:Flodnära utveckling i en social kontex
Subtitle:hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder
Authors:Espinosa, Olivia
Supervisor:Wade, Emily and Fridell, Linnéa
Examiner:Peterson, Anna and Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trafikinfrastruktur, grönyta, flodnära utveckling, rekreation, stadsutveckling, kulturell hållbarhet, friyta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18824
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 05:41
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics