Home About Browse Search
Svenska


Lidman, Siri, 2016. Vad gör ett utomhusgym mer eller mindre lyckat? : attraktiva utomhusgym för alla stadens invånare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här uppsatsen handlar om utomhusgym och vilka som är de avgörande faktorerna
för hur välbesökta de är. Hur kan platsens identitet och människans upplevelser av
omgivningen påverka utformningen och gestaltningen? För att få besökare som
återkommer frekvent är det viktigt att beakta tillgänglighet, trygghet och att det finns
förståelse för platsens funktion. Träning som är gratis och lättillgänglig är något som
borde intressera de flesta och i takt med att allt mer stillasittande livsstilar ökar vilket ger
upphov till negativa hälsoeffekter. Efterfrågan på dessa platser som ger alla en möjlighet
till fysisk aktivitet, oavsett tidigare erfarenheter av träning borde vara stora. Detta arbete
handlar om hur utomhusgym i stadsmiljö kan projekteras utifrån flera olika aspekter så
att det blir så attraktivt som möjligt och att olika målgrupper kan ta del av dem.

Arbetet innehåller en litteraturstudie där fokus har legat kring trygghet, säkerhet,
jämställdhet och tillgänglighet på utomhusgym. I arbetet ingår det även fem
intervjustudier med personer från olika kommuner som har delat sina kunskaper och
tankar kring planering av utomhusgym. Parallellt har fem olika utomhusgym studerats
utifrån samma typ av frågor som behandlas i litteraturstudien. För att tillämpa kunskapen
som insamlats med hjälp av dessa studier har ett gestaltningsförslag tagits fram som ska
fungera som ett slags koncept för projektering av utomhusgym.

Arbetet visar att gestaltningen och utformningen är viktig för att förstå platsens funktion.
Det är även viktigt med de angränsade miljöerna och hur de upplevs utifrån
trygghetsaspekter och säkerhet under kvällstid. Brukarnas känslighet för avstånd till
utomhusgymmen är även en faktor som inte kan bortses ifrån. Tillgängligheten är av den
anledningen en utgångspunkt som är viktig att utgå ifrån vid gestaltning av utomhusgym.
Genusperspektiv vägs även in och att det ska finnas intressant och utmanande utrustning
för alla brukare. Kontentan av arbetet är att aspekterna tillgänglighet, säkerhet, jämlikhet
och trygghet är en central utgångspunkt som skapar attraktionsvärde hos brukarna.

Main title:Vad gör ett utomhusgym mer eller mindre lyckat?
Subtitle:attraktiva utomhusgym för alla stadens invånare
Authors:Lidman, Siri
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Utomhusgym, fysisk aktivitet, tillgänglighet, säkerhet, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5562
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2016 12:57
Metadata Last Modified:12 Jul 2016 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics